سهم‌الارث ورثه مرحوم دويم خرداد

    يكم- اين رفرميست‌ها از آنجا كه طالب رفرم و تغييرند درونشان هم مرتباً تغيير يافته، يك روز يك نفر را به عرش مي‌برند يوم آتي به فرش مي‌كوبند: «مذبذبين بين ذلك لا الي هؤلاء و لا الي هؤلاء.» الغرض در منطق اينان يك نفر امروز شیخ‌الاصلاح است فردا زبانم لال شیخ ال... هيچ اعتباري ندارد؛ خدا به خير كند.
ايضاً خبر مي‌رسد مخدرات رفرميست، ثلث سهم فهرست‌هاي انتخاباتي را خواستار شده و توصيه نموده‌اند مبادا از اين مقدار كمتر بشود. اين البته طلب گزافي است چون اگر دويم خرداد موروثي هم باشد سهم مخدرات احياناً يك‌هشتم و حداكثر ربع مال است نه ثلث آن. تازه با اين همه ورثه و اين ماترك بي‌ارزش معلوم نيست چيزي به آنان برسد.
    دويم- برخي مي‌گويند اليوم بر مملكت اسلام اوضاع خاص، اخص، بالخصوص، مخصص و ساير مشتقات آن حاكم است. خب ثم ماذا؟ فرضاً اگر چنين است چه بايد كرد؟ آيا بايد دكاكين و كسبه دكان خود را مقفول نموده به پستوي منازل خزيده بنشينند تا بلا نازل شود؟ خب اصفاهان و نطنز و ساير مراكز ذره اي به ياري خدا در حال پروگرس است و آبشارها عليحده نصب مي شود و عنقريب برق ذره‌اي به بازار مي آيد، رعايا هم صبح‌به‌صبح با توكل بر خدا از منازل خارج شده درب دكان خود را آب و جاروب نموده كسب رزق حلال مي‌نمايند؛ اگر هم عدو فكر سوء به مخيله‌اش راه داد قبل از آن كه فكر به عمل مبدل شود ذهن وي را متلاشي خواهند كرد بعون الله.
به قول مرحوم سهراب‌ميرزا: تا شقايق موجود است زندگي لازم مي نمايد. (با قدري تصرف)
    سيم- درب خزانه كلون شد و يك فقره قفل اعلاء سه‌قبضه بر آن نشست تا دست هيچ رئيس صرافي بدان نرسد چه برسد به اين كه قطاع طريق بدان رخنه كنند. خداوند طهماسب‌ميرزا رئيس صرافي كل را قوت دهد كه يك چنين قفلي را ابتياع نموده بر خزانه الصاق نمود. لازم است طهماسب‌ميرزا نشاني دكاني كه اين قفل را از آنجا ابتياع نموده، همچنين اگر وردي بر آن خوانده است تا هرگز مفتوح نشود را به خلف خود تعليم دهد تا بيت‌مال‌المسلمين بي‌جهت مصروف نگردد.
    چهارم- سِرمحمدخان مصري مشتهر به البرادعي منبعد مداخله نكند. اين كلمات را رؤساي «واحد زائد برخمسه» (1+5) از خود صادر نموده‌اند.‌ علي‌الظاهر سِر محمدخان كه اين روزها در حال تبديل به آميز محمدخان برادع الدولة است با مقاومت عليه مواضع عدواني سته مذكوره غيظ آنان را برانگيخته عنقريب است وي را ساقط بنمايند. اليوم طلاب كالج علم و صنعت بر روي لوحي نوشته بودند:1+1+1+1+1+1=1+5 خداوند قوت‌شان دهد.
پنجم-در مملكت پاكستان كه علي الاصول بايد همه شان پاك باشند رؤسايي حاكم مي‌شوند كه از قضا پاك توطئه‌گرند و دفعةً مي بيني يك نظامي مجهول‌الهويه حكومت نظامي اعلام كرده، شوارع را بسته، حاكم را كه او هم با دسيسه و كودتا حاكم شده است محبوس مي‌نمايد و خود حاكم مي‌شود و اين سلسله به يك نظم مثال زدني تكرار مي‌شود. في‌الحال عنقريب است كودتاچي سابق و حاكم فعلي اسقاط شده يك مخدره ايراني‌تبار جاي او را بگيرد؛ ليكن اين بار قرار است اين پروسس به شيوه الكسيوني انجام بگيرد كه اليوم به آن «دموغراطي» گويند.

  
نویسنده : میرزا قلی‌خان راپورتچی ; ساعت ۳:٠٩ ‎ب.ظ روز ٢٢ آبان ۱۳۸٦
تگ ها :