در باب مسافرت به چين

    يكم- اليوم احدي از رؤساي رفرميست مملكت با سيصد خدم و حشم به دعوت فرقه كمونيست! به مملكت چين و ماچين تشريف برده‌اند. اين ميرزا سفارش اكيد مي‌نمايد اگر چنانچه احياناْ در مسير طرق و شوارع، شخصي طاس و ژنده‌پوش مسمي به «دالايي لاما» رئيس فرقه بودائيان اپوزيسيون جدايي‌خواه تبت را مشاهده نمودند خود را به آن يكي كوچه بزنند كه ملاقات با وي در حكم اعلان جهاد به حكومت چين است و در صورت ملاقات، بعيد است سالم رجعت بنمايند؛ چراكه آنجا بلاد ايران نيست كه با هر كس از معاندين و مخالفين و مغرضين ملاقات نموده آنها را به جريده خود آورده و تروخشك كنيد تا عليه حكومت فخيمه قلم عداوت به دوات كين فرو كنند و بر كاغذ غرض بنشانند.
    دويم- برخي جرايد داخليه با ذوق زدگي زايدالوصفي اين خبر را نشر دادند:
«رفرميست ها در الكسيون هيأت مديره شركة چند منظوره كاركنان وزارت داخليه فاتح ميدان شده رقبا را به‌در كرده اند.» مبارك است ان شاءالله.
 جرايد مذكوره آن‌گاه نتيجه گرفته‌اند كه بر اين اساس، رفرميست‌هايي كه بابت هزيمت در انتخابات ماضيه، دپرس شده هر كدام به گوشه‌اي خزيده، بعضاً نطق‌هاي ناصواب ايراد مي‌كنند و صهاينه را به شوق مي‌آورند لابد در الكسيون آتي مجلس هشتم فاتح قاطع ميدان خواهند بود. اين كه رفرميست‌ها در اين ايام كه بر آنان سخت و تلخ مي‌گذرد چنين آرزوهايي مي‌نمايند البته جاي ملامت نيست؛ للمريض حق و للسالم حق. (از جملات قصار ميرزا).
    سيم- هر دم از اين باغ چيزهاي تازه مي‌رسد. منشأ مبادرت ننمودن كونداليزا خاتون رايس وزيرخارجه مجرد امريكي به ازدواج معلوم گرديد. گرچه اين ميرزا از بازگويي آنچه در راپورت‌ها آمده شرم حضور دارد ليكن گزيري ندارد كه اشاره بنمايد به اين كه مكشوف گرديده است كه خاتون مذكوره «لزبين» هستند. توضيح بيشتر آن كه «هموسكسوئل» تشريف دارند. ايضاح بيشتر آن‌كه «همجنس خواه» هستند. اليوم ايراد سيصد مرتبه ذكر استغفار به جهت كاربست اين واژگان مهجور بر اين ميرزا لازم شد.
    چهارم- اين كه عدليه بريطاني، منافقان خلق را از فهرست ارهابيون عالم حذف كند و در پي آن صداي وزير داخليه آنجا به اعتراض بلند شود يا دوباره بعد از چندي داخل فهرست شوند تغييري در حكم لايتغير الهي در مورد آنان كه همان ذلت و مسكنت و آوارگي و نفي بلد باشد حاصل نمي‌شود كه در سنن الهي تغيير راه ندارد.
    پنجم- جريده «لوس آنجلس طايمز» نوشت: «لحن آمريكائيون در قبال ممالك محروسه ايران قدري مليّن شده از شاخ‌وشانه كشيدن‌هاي سابق خبري نيست.» اين البته اعتبار و دوامي ندارد چراكه لحن رؤساي امريكي تابع نوع مزاج‌شان است؛ به اين ترتيب كه يك روز كه مزاج‌شان تسهيل شده است لحن‌شان هم به تبع، مسهل است و در ايام سخت‌مزاجي و يبوست قس عليهذا.

  
نویسنده : میرزا قلی‌خان راپورتچی ; ساعت ٤:٢٢ ‎ب.ظ روز ۱٢ آذر ۱۳۸٦
تگ ها :