دور ايران در هشتاد روز مانده به انتخابات

    يكم- دو فرقه از رفرميست‌ها بد نحوه‌اي به جان هم افتاده به سوي يكديگر چاپار ارسال مي‌نمايند و همديگر را متهم به دخالت در هزيمت مي‌فرمايند. شايسته مي‌نمايد رفرميست‌هاي مذكور قدري خويشتن‌داري نموده تا به مجلس هشتم شورا راه يابند آنگاه ميدان براي ايراد اتهام، ناسزا، تحصن و اعتصاب غذا با سرو مرغ و مسمي فراخ‌تر خواهد بود.
    در احدي از اين مراسلات آمده است: «حضرت‌عالي واقفيد كه شكست خورده‌ايم... آيا به ياد داريد تندروي‌هاي خارج از ظرفيت جامعه، از سوي حزب مشاركت... نتايج كنوني را براي اصلاح‌طلبان و كشور به وجود آورد؟ آيا به خاطر داريد كه مبدع ترازوي وزن‌كشي در انتخابات شوراها شما بوديد...»
    قارئين محترم جريده، انحراف ما از ادبيات خودمان به ادبيات جديده را غمض عين بفرمايند.
    دويم- مشتي اراذل و اوباش از بلاد ديگر قصد طهران نموده در لباس طلاب دانشگاهي مي‌خواستند وارد كالج طهران شوند و آنجا را مشوب كنند ليكن مأموران خفيه آنها را توقيف كرده آلات قتاله آنان را ضبط نمودند. راقم سطور عرض می‌نماید شمشير و ساطور و چاقوي قصابي چه مناسبتي با دموغراطي دارد كه اينان با آن وسايل قصد اقامه دموغراطي داشته اند؟
    سيم- بوش ثاني از عمله خود در دولت مطالبه نموده است كه در قبال معدوم نمودن نوارهاي اعترافات محبوسين در غوانتانامو سكوت پيشه كنند. علي‌الظاهر بعد از پودر نمودن ماشين‌هاي استراق سمع در مراكز جاسوسي امريكي عقب آن گزارش كذايي، نوارهاي اعترافات متهمان هم ذوب شده است كه اگر نمي‌شد ارتباط آل‌بوش با آل‌لادن بيش از پيش مكشوف مي‌گرديد.
    چهارم- احدي از رفرميست‌ها گفته است: «كانديدا نمي‌‌شوم مگر آن كه خداوند تحولي ايجاد كند.» به نظر مي‌رسد تحول مورد نظر مشاراليه شامل يك دسته تحولات عمده در زمينه مسائلي چون فروش تراكم، تخفيف به سازندگان برج عاج حامي رفرميسم، گشايش در مسأله دهش‌هاي خارج از ضابطه، هبه آن تكه زمين در فراخ‌جاي مورد نظر، مصالحه آن يكي عمارت فخيمه مطمح نظر و ساير گشايشات! در زمينه آزادي‌هاي مدني، زدني، خوردني و بردني باشد.
    پنجم- سفرهاي بلدي رفرميست‌ها دور ايران در هشتاد روز مانده به انتخابات آغازيدن گرفت. ابتدا يزد آن‌گاه مشهد، آن‌گاه تبريز، آن‌گاه كرمان آن‌گاه خوزستان و همين‌طور بگيريد از حواشي به سمت مركز. خداوند آميرزا محمود صدراعظم را خير دهد كه با ارج‌گذاري به رعاياي مستضعف يك كار پسنديده ياد اين رفرميست‌ها داد. ليكن «انما الاعمال بالنيات»؛ نيت محمود ميرزا كجا و نيت رفرميست‌هاي مذكور كجا. بيت:
خال مه‌رويان سياه و دانه فلفل سياه
هر دو جان‌سوزند اما اين كجا و آن كجا؟
    ششم- في‌الحال راپورت رسيد در مملكت بين‌النهرين در هر يوم هيفده رأس سرباز امريكي از فرط دپرسيون و فشار روحي خود را معدوم مي‌نمايند. عنقريب است آه مادران اين سربازان كه براي مشتي دولار خود را بدين باطلاق داخل كرده‌اند بوش ثاني و اتباع وي را بگيرد و جملگي پا در هوا شوند.
    هفتم- ميرزا غلامعلي‌خان حدادالدوله به مملكت فرعون سفر خواهد نمود، مبارك باشد ان شاءالله. لازم است غلامعلي ميرزا در بدو ورود به مملكت مصر، بر سر مزار خالداسلامبولي فاتحه خوانده، آن‌گاه در پارلمنت حضور يافته به وكلاي آنجا متذكر شود كه يا رابطه با صهاينه را از بيخ منقطع نمايند يا اسم خود را از مسلمان به مجوس تغییر دهند. به حسني مبارك آفتاب لب بوم نيز يادآور شود كه اين آخر عمري بعد از نيم قرن يكه‌تازي در حكومت به تقاعد انديشيده، محترمانه كنار رفته از اعمال ماضيه خود استغفار نمايد.

  
نویسنده : میرزا قلی‌خان راپورتچی ; ساعت ۱٠:٢٠ ‎ب.ظ روز ٢۱ آذر ۱۳۸٦
تگ ها :