در شقه شقه شدن رفرميست‌ها

    يكم- احدي از وزراء ممالك تشغيل شده فالسطين مسمي به اسراييل از راپورت مراكز تجسس امريكي درباره پروغرام ذره‌اي ايران برآشفته، يقه دريده، اشك ريخته كه ما نقشه‌ها ترتيب داده دسيسه‌ها كرده بوديم جملگي نقش بر آب شد.
    دويم- روس‌ها با آنجلوساكسون‌ها اعم از امريكي و انگليزي درافتاده ميانه‌شان شكرآب شده عنقريب است بوتين دست به سلاح ذره‌اي برده هر دو مملكت را خاكستر بنمايد. اما تيرگي روس با اتازوني از بابت سپر تدافع موشكي بوده كه به بهانه ايران در ممالك يوروپ استقرار يافته اما مآل و غايتش همان مملكت روس است. كار به جايي رسيده كه روس‌ها تهديد به استعمال سلاح ذره‌اي نموده‌اند خدا به‌خير كند. علي‌مانقل چنان‌چه اين سلاح استعمال شود تا هزار فرسخ آن طرف‌تر از محل استعمال، هيچ دابةالارضي زنده نخواهد ماند؛ كأنه اسرافيل است كه در صور مي‌دمد. روس‌ها اما با انگليزي ها درافتاده‌اند چون روز به روز عمليات قشون جاسوسي دو طرف مكشوف شده هي قنصول است كه از دو بلاد اخراج شده جاسوس ديگري جاي او را مي‌گيرد.
    سيم- اليوم در بلاد بصره جشن و پايكوبي برقرار بوده به رعايا صمغ و حلوا مي‌دهند از بابت اخراج ايادي انگليز از آن بلاد. سابقاً راپورت داده بوديم كه رعيت بصره از بابت ذهاب انگليزيان، قدح قدح آب آورده شهر را تطهير مي‌نمايند ليكن از قرار مسموع تتمه جنود انگليزي اليوم خارج شدند شهر يكدست شده. عنقريب است ساير جنود اجنبي از ساير بلاد بين‌النهرين خارج شوند و روسياهي به ديگ بماند.
    چهارم- رئيس‌الوزرايي كه در داخله يوماً و ليلاً كمر به خدمت خلق بسته، خواب شب او به قاعده پنج‌يك آقايان معترض بوده، يك پاي او در طهران و پاي ديگرش در بلاد سابقاً فراموش شده بوده، در خارجه صيت شهرتش تا نيمكره دويم زمين رفته، خرماي احمدي نژاد از خرماي بصره شهره‌تر بوده، بيت ابيض يك لجنه‌اي داشته مختص كارهاي اين آدم و رؤساي كفر و الحاد گرگيجه گرفته‌اند از اعمال زيكزاكي او مگر مي‌شود هيچ كاري براي ايران نكرده باشد؟ پناه بر خدا. احدي از رؤساي رفرميست كه هر از گاهي حرف‌هاي نابهنجار مي‌زند عليه محمود ميرزا سخن رانده كه هيچ عملي براي مملكت صورت نداده.
    پنجم- جبهه رفرميسم دو شقه بود اليوم چند شقه شده يكي به يمين مي‌زند يكي به يسار يكي به وسط يكي به فرايمين و يسار و وسط. بعد از انشقاق اوليه يك طايفه عصباني اما پدرآمرزيده‌تر رفرميست‌ها از مابقي در الكسيون رئيس‌الوزرا در سنوات ماضيه، جمعي از اين مابقي هم به طايفه مذكوره پيوسته اعلان وفاداري مي‌نمايند و از سايرين برائت مي‌جويند. في‌الحال جبهه رفرميسم دو نفر كاريزما، سه نفر ليدر، چهار راهبر، پنج ساربان، شش ناطق، هفت سكرتري جنرال، يك دوجين سرليست و تعداد معتنابهي متوهم راهبري دارد.
همين حاليه راپورت رسيد احدي از اين متوهمان گفته است: جملگي‌مان از يك «جا» لطمه خورديم. وي معلوم ننمود آن «جا» كجا بوده اما يحتمل مقصود ايشان يك «جاي حساس» باشد.
    ششم- مباحثات ايران و امريكا تا زمان مجهولي به تعويق افتاد بحمدالله. رجاي واثق هست اين مباحثات تا استيفاي كامل حق ممالك محروسه ايران به تعويق افتاده آن گاه به محاق برود. اصولاً مباحثه و ملاقات با ائمه كفر جز براي معدوم نمودن آنان جايز نيست: «فقاتلوا أئمه الكفر».

  
نویسنده : میرزا قلی‌خان راپورتچی ; ساعت ٢:۱۳ ‎ب.ظ روز ٢٧ آذر ۱۳۸٦
تگ ها :