اندر شور شدن مکتب شيرين(نقل از کیهان)

   اولاً؛ به ميمنت و مبارکی، جنود ابليس با تحمل هزيمت سنگين، دست از پا درازتر از بلاد مسلمين در جنوب لبنان رمانده شد تا عالم، عالم است احدی از شياطين انسی و جنی، صورة تعدی به بلاد مسلمين آن هم از نوع شيعه اش را در مخيله خود نقش نبندد. فی الحال رعايای مسلم در جوانب عالم پای کوفته دست می افشانند و به غيرت شباب لبنانی رشک می برند و از بی غيرتی برخی سلاطين شان تبری می جويند. راپورت می رسد با اين فضاحتی که برای متعديان فراهم آمده سرکرده صهاينه، در يک ليل و نهار به قاعده چند مرتبه بر سر شارون حاضر شده، تظاهر به استغفار برای او نموده ليکن فی الواقع مشتی لعن نثار آن مرحوم می نمايد که از چه رو او را تنها گذاشته به ميهمانی ملائکه ی غلاظٌ شداد رفته و از اين شرمندگی معاف است.

    دويماً؛ از بلاد بريطانی، راپورت آوردند شياطين آتش افروز که در حرب لبنان دچار هزيمت شدند کلکی سوار نموده، به دروغ اعلان نمودند که در مطار لندن چند خروار بمب کشف نموده يک دو جين مسلمان هندو را که نيت انفجار داشته اند محبوس    نموده اند. استعمار سالخورده بريطانی که اين ايام به يک نوع مرض لاعلاج مسمی به« آلزايمر» مبتلا گشته به خاطر نمی آورد که دوران سوار نمودن اين رقم کلک ها به غايت رسيده و همين ايام پيشين بود که پانصد نفر از رعيت برگزيده اتازونی انهدام بروج دوقلو را کار بوش غير متعادل دانسته بودند.

    سيماً؛ خبر رسيد مکتب و ديوان شيرين خاتون وکيلة الدولة مسمی به « کانون مدافعين حقوق انسان » که در ايام و سنوات ماضی به طرزی غير مشروع و بدون تجويز وزارت فخيمه داخليه  به بشر حقوق از کف داده خدمت می نمود کلون شده و من بعد احدی از اعضا حق ندارد تحت اين لوا سينه بزند. هر که قانون نشناسد جناب مخدره شيرين خاتون که به نيکی به زوايای قوانين موضوعه اشراف دارند. سؤال اين جاست که از چه رو حتی الان به اخذ مجوز قيام نفرموده اند که حالياً خدمت به خلق بی نوای طالب حقوق، دچار وقفه شود؟ لهذا صدای يک فرقه ای مسمی به ديدبان حقوق بشر که هويت و جا و مکان معلومی نداشته درآمده که ؛ بيت:

            دفتر شيرين چرا ممهور شد
                            آش خوبي بود اما شور شد

    رابعاً؛ فرقه های طالب اصلاح، فوج فوج از پيوستن به جبهه موسوم به دموغراطی خواهی سرباز زده به نظر می رسد دست آخر خود آميز مصطفی به انضمام عيال و اطفال مربوط و عشيره معزز، جبهه مشار اليه را با سلام و صلوات تأسيس نموده از معدوم شدن حتمی دموغراطی در مملکت محروسه ايران ممانعت به عمل آورند.

  
نویسنده : میرزا قلی‌خان راپورتچی ; ساعت ٢:٤٥ ‎ق.ظ روز ٢٩ امرداد ۱۳۸٥
تگ ها :