شگفتی‌های حسام مطهری

حسام مطهری باز هم مرا شگفتاند با این پست‎اش:حسام مطهری

" درست وقتی داری به کمر تنگ شلوارت فکر میکنی و توی فکر خریدن شلوار تازه ای، دخترک 7-8 ساله را می بینی که مانتوی مدرسه و لباس میهمانی اش یکی است...

و صورتش از فقر ویتامین زرد است

و پای چشمهاش از فرط ضعف گود است

و خاک تو سر تو و شلوارت و شکم وامانده ات بدبخت..."

  
نویسنده : میرزا قلی‌خان راپورتچی ; ساعت ٢:۳۱ ‎ب.ظ روز ٢۱ شهریور ۱۳۸۸