نشانه های اصفهانی بودن

نقل است که اصفهانی ها:

١- هر وقت از جایشان بلند می شوند نگاه می‎کنند ببینند چیزی جا نذاشته باشند.

2- هر وقت بستنی لیوانی می‎خرند ابتدا در آن را باز کرده و لیس می‎زنند.

3- هرگاه گرمک و طالبی می‎خورند ته آن را گاز می‎زنند تا جایی که آن طرف پوسته آن پیدا شود.

4- بیژامه پارچه ای راه راه یا چارخونه می پوشند. 

5- من اصفهانیم و خداوکیلی هیچ کدام از این خصایص را ندارم جز این که گاهی هندوانه را با پوست میخورم.

  
نویسنده : میرزا قلی‌خان راپورتچی ; ساعت ٦:٥۱ ‎ق.ظ روز ۱٧ فروردین ۱۳۸٩