نسخه مجرب جهة مرضای صعب العلاج

     تردیدی ندارم که شفای مرضا باذن الله است و دم عیسوی هم بدون اذن خداوند باد هواست لیکن از آنجا که بعض مرضای روحآً و جسماً صعب العلاج، انگار به سلامت خود و مجتمع، التفاتی ندارند و خود را به طبیب حاذق نشان نمی دهند لازم دیدم از راه دور برای هر کدام یک نسخه علفی بپیچم بلکه افاقه کند. ادویه شیمیایی که به غایت مضر بوده و لذا علف درمانی یکه راه شفای مرضای مشارالیهم است. رجای واثق هست که خداوند، به تبع این ادویه، اذن خود را هم جاری سازد و شفای قطعی را مقرر کند وگرنه ملک الموت را سریعاً گسیل بدارد که معروف است: "آخر الدواء الکیّ": یعنی آخرین دارو، داغ گذاردن به محل مورد نظر می باشد:

-١ آن کسی که بعد از ریگی معدوم خود را رییس اشرار می پندارد و دچار توهم "خود رهبر اشرار بینی" شده به نظر می رسد اگر موقع استحمام، داروی حمام را به قدر یک استکان میل نماید شفای قطعی از آن اوست.

-٢ اوبامای امریکی که به شعار تغییر کاملاً عمل کرده و نظراتش روز به روز تغییر می کند و یک روز استمداد می طلبد و روز دیگر از مناظره طفره می رود شایسته است انار را با پوسته و هسته یکجا بخورد که در تسکین امعا و احشا و استقرار مزاج موثر است.

-٣رییس یک دفتر مهم که به جای پاسخگویی به نامه های مردم و تنظیم ملاقات ها و برگزاری جلسات گره گشایی از کار خلق، مشغول نطق درباره مکاتب ایران و اسلام و حاشیه بر عروة الوثقی و تر و خشک کردن دلالان رابطه با شیطان و تبیین نظریه فیثاغورث و ارتباط آن با تمدن عیلام است ضمن آن که مناسب است برای ایشان اسپند و کندر بر ذغال اخته بریزند و هوش و گوش و حواس ایشان را با عنبر نصاری دود بدهند دم کرده چار تخم را با جوشانده کاکل بلالی صبح و ظهر و شب یک لیوان مخلوط کنند و بدیشان بدهند تا خاصیت مدری آن خود را نشان دهد و ایشان را راحت نماید. ظاهراً همه این عوارض، از خود نگهداری و حبس بیش از حد آب بدن است.

-۴ سلطان احدی از ممالک مقدس که خود را خادم آن اماکن مقدس میخواند و از فرط فربهی و مزاج گرم صندلیهای معمولی گنجایش ایشان را ندارد مناسب است اولاً از استعمال مشروبات الکلی - چه به افتخار بوش چه اوباما - پرهیز نموده لای قرآن کریم را باز کرده و یادش بیفتد که از زمان تحریم مسکرات، زمان زیادی گذشته و دیگر نمی شود با حالت سکاری نزدیک نماز شد. ثانیاً به حرمسرا دستور بدهند صبح به صبح ناشتا یک جام آب گریپ فروت مصری برایشان تعصیر کنند تا به افتخار صدام حسین التکریتی که آینه دقشان شده است سربکشند. ضمناً جهة تسکین اعصاب و اجتناب از دخالت در امور ممالک همسایه، ربایش آدمها، سرکوب شیعیان و واسطه فیض شدن برای رفرمیست های ایرانی، جوشانده سنبل الطیب و گل گاوزبان اعلا میل نمایند و از افراط در مراجعه به حرمسرا بپرهیزند.

-۵ احدی از سران فتنه که در اعلانیه اخیرش دست به دامان یزید شده و با تحریف آیه قرآن نوشته است :" هل من یزید" ؛ مناسب است هر صبح قبل از ورود به انترنت و کسب اخبار بالاترین و تصمیم گیری بر اساس آن اخبار و صدور بیانیه های هشت من نه شاهی، 5 دقیقه محل مورد نظر را در آب سرد گذارده سپس خشک کند و در آب گرم فرو نماید بلکه بر اثر این انقباض و انبساط، مغز یاری کند و هل من مزید را هل من یزید ننویسد.

-۶ محکمه رفیق حریری روزی 3 بار هر بار یک قدح شیر گاو اسراییلی 7 درصد بنوشد تا دین خود را - کما هو  حقه- به این غده سرطانی ادا نماید. رسانه های عالمی هم درست زمانی که نصرالله به افشاگری دست می زند 2 ساعت آف نموده به نوشیدن قهوه تلخ و شکلات نستله تهیه شده از چربی خوک اسراییلی اشتغال یابند به احوالاتشان می سازد.

-٧ تلفزیون فارسی بی بی سی پریشب در برنامج نوبت ما (نوبت شمای سابق) موضوعی را برای طرح برگزیده بود که از جهت بی بی سی بودن، به غایت ترکاننده، اعجاب انگیز، مدهوش کننده و غیرمترقبه بود و آن، موضوع " غیبت" بود. بیت:

گر حکم شود که مست گیرند در شهر هر آنچه هست گیرند.

 ایضاً ابیات:

صلاح کار کجا و من خراب کجا ببین تفاوت ره کز کجاست تا به کجا؟

 دلم ز صومعه بگرفت و خرقه سالوس کجاست؟ دیر مغان و شراب ناب کجا؟

 چه نسبت است به رندی صلاح و تقوا را  سماع وعظ کجا نغمه رباب کجا؟

نسخه پیجی در این جا به تمامت سخت  است. عجالتاً سردبیر ایرانی این برنامه که یحتمل به عذاب وجدان دچار شده و حس نوستالژیک مجلس وعظ در تکیه دولت او را به پرداختن به موضوع غیبت، کشانده مناسب است شب ها قبل از خواب یک پیاله آبدوغ خیار با نان خشکه تریت نموده با انگشت به دهان بگذارند که طعمی دگر دهد و بر اعصاب محیطی که برانگیزاننده حس نوستالژیک انسان است اثر می گذارد. اگر چنانچه حس ایشان برطرف نشد موضوعات ذیل برای برامج بعدی پیشنهاد می گردد: الف- بررسی فقهی مسأله ربا و ارتباط آن با حبیب ثابت پاسال گردن کلفت عصر منقرض پهلوی ب- بررسی مسأله جویدن آدامس به هنگام روزه داری یا نوشیدن آب در ماه مبارک رمضان در محدوده خیابان آزادی به اندازه ای که قوت برای انهدام عابربانک ها به چنگ آید.ج- تعیین حدود و ثغور شیشه های مغازه دارانی که لازم است شیشه های مغازه شان هنگام اغتشاشات خیابانی خورد و خاکشیر شوند و میزان مجاز سرقت از آن مغازه ها از منظر فریقین. د- تبیین مسأله شرعی ارث فرزندانی که در جریان اعتراضات خیابانی بین والدین آنها الفت ایجاد شد و ناخواسته ایجاد شدند و حالا از پدر خبری نیست از دیدگاه صحاح سته. ه- تعیین و بررسی شرعی حد پروپاگاندای رسانه ای روباه صفتانه قبل از انتخابات و بعد از آن از دریچه ادعای بی طرفی بهروز آفاق و گوردون براون. و- واکاوی ریشه های وابستگی تلویزیون دولتی انگلیز با پارلمان این کشور و تعیین بودجه شرعی سالیانه این بنگاه و اعانه ای که برای ترویح روح مجتبی مینوی و حسن موقر بالیوزی بهاییان پایه گذار بی بی سی فارسی و تولید زیارتنامه خاصه جهت آن مرحومان لازم است انفاق شود.

  
نویسنده : میرزا قلی‌خان راپورتچی ; ساعت ٤:٥٤ ‎ب.ظ روز ۱٩ امرداد ۱۳۸٩