در باب حاج حسن شایانفر

    حمد خدا را که اعجوبه‌ی بی‌ادعایی و پرده‌نشینی و سیاست‌ورزی از مریضخانه بیرون آمد و انشاء الله تا صلاح هست عمر کند و پرتو بیفشاند. من اینجا قاصرم او را ولو به‌کمترین اوصاف وصف کنم؛ قدر زر زرگر شناسد قدر گوهر گوهری. ما حلبی فروشیم و سر در نمی‌آوریم.


اجمالاً‌ حاج حسن، مشاور حاج حسین شریعتمداری است و ایندو بدون هم مشکل است دوام بیاورند. یک روحند در دو قالب. من از آنجا که آقای شایانفر به گردنم حق دارد و در ایام طهران برایم پدری کرد همیشه‌ی زمان وامدار اویم و هم از این رو بود که از پشت شیشه ضخیم آی سی یوی بیمارستان بقیه الله در حالی که خانواده‌اش از تکان‌های او سر شوق آمده بودند من ناخواسته اشکم آزاد شد. دعا می‌کنم جان‌آفرین، جان این دو را سخاوتمندانه به مملکت ببخشد.

  
نویسنده : میرزا قلی‌خان راپورتچی ; ساعت ٥:٢٩ ‎ب.ظ روز ٢٦ بهمن ۱۳۸٩