کبریت افروزی عفریت اکبر

الیوم عفریت اکبر کبریت احمر می افروزد تا اجاق جنگ مکرر را در خاورمیانه عربی از کوری به درآورد لیکن چین و روسیه - ادام الله ظلهما- مختصر مانع اند؛ مانع عمده، مملکت مقتدره فخیمه ایران است که با جنود غیب و شهودش خواب شیرین شان را مبدل به کابوس حاوی دراکولا نموده با یک ورق کلونازپام هم خوابشان نمی برد.

  
نویسنده : میرزا قلی‌خان راپورتچی ; ساعت ٧:۱٠ ‎ق.ظ روز ٤ امرداد ۱۳٩۱