جنبش ضد مطنطن نویسی مزمن

ای قشنگ تر از پریا * تنها تو کوچه نریا

بچه های محل دزدن * عشق منو میدزدن 

  
نویسنده : میرزا قلی‌خان راپورتچی ; ساعت ۸:۱۸ ‎ق.ظ روز ٢۸ دی ۱۳٩۱