اندر انتشار افلام ضاله از آکتورها (فرهنگی)

    اولاً؛ فستيوال تيارت اطفال بالاخره در بلاد فخيمه اصفاهان اقامه شد تا خلأ ارسال فستيوال فيلم اطفال به هگمتانه و بالمآل تعطيل آن جبران شود. احدی از فرقه های تيارت مشارک در اين فستيوال، مسمی به « فيطيله جمعه تعطيله » حاميان کثيری مابين اطفال داشته، اشتياق آنها را به شدت و حدت برانگيخته، بسکه حرکات موزون نمايش دادند اطفال، عندالخروج از صالون، کمرهايشان بلااختيار حرکت می نمود. من نمی دانم اين ميل به حرکات موزون در کجای غريزه آدمی نهفته است که طفل شيرخواره هم با استماع اصوات متناسب با مجالس لهوولعب، تکان تکان می خورد.

   ثانياً؛ خبر رسيد حين حفر خندق از بابت مترو در شارع چارباغ فوقانی، مقابل مريض خانه مرحوم آميزعلی آقا شريعتی منورالفکر، سردر باغ هزارجريب به انضمام يک استخر معظم از عهد شاه عباس صفوی دويم از خاک بيرون افتاده ولی مع الاسف بخشی از آن طعمه ماشين های محيرالعقول حفاری شده، لازم است رؤسای شورا و بلديه ملاحظه اين رقم ابنيه ميراثی را نموده تا در نظر رعيت، اشخاصی ضدفرهنگ شناخته نشوند.         

   ثالثاً؛ انتشار افلام ضال و مضل از سوپراستارهای ورزشی و آکتورهای سينما و تلفزيون و غيرذلک مدتی است ذهن برخی رعايا و شباب را به خود مشغول داشته که بالاخره اونی که داخل در فيلم بود خودش هست يا وسيله ادوات ضاله مونتاج و سرهم بندی کنی يک نفر ديگر را جا زده اند؟ و هدفش چه بوده و چند شتر زرو سيم ستانده و خودش را حلق آويز کرده يا وريدش را منقطع نموده يا به بلاد کفر متواری شده و الغرض، کرور کرور وقت گرانبهاتر از زر از ايشان اتلاف می گردد. خداوند هدايت مان کند. حالا خودش يا بدل اش به ما چه دخلی دارد؟ لابد نظميه و عدليه خودشان رسيدگی خواهند کرد.

  
نویسنده : میرزا قلی‌خان راپورتچی ; ساعت ٢:٢٢ ‎ب.ظ روز ٢٠ آبان ۱۳۸٥
تگ ها :