در باب مهر و موم مقبره موهوم ابولؤلؤ

    این قدر که مسرور شدم از شنیدن خبر پلمب قبری که معلوم نیست مال کیست و یکی از دردسرهای شیعه شده است از خبر دستگیری جزایری خوشحال نشدم. احتمالاْ پنجاه سال دیگر بزرگان می فهمند که خیلی زودتر باید در مقابل آن چه که به اسلام پیرایه بسته می شود و با اصل توحید در ستیز است موضع می گرفتند. پنجاه سال دیگه می فهمیم این اسلام آن اسلام واقعی نیست. فقط هم کارهای شیعه نماها نیست؛ خیلی چیزهایی که برخی به اصطلاح بزرگان به عنوان اصل شیعی مطرح می کنند هم در زمره چیزهایی است که ریشه ای در دین راستین اسلام ندارد؛ کمی فکر کنیم...

  
نویسنده : میرزا قلی‌خان راپورتچی ; ساعت ٧:۱۱ ‎ق.ظ روز ٢۸ اسفند ۱۳۸٥
تگ ها :