درباب شروط مذاكره

    في الحال كه ايالات نسبتاً متحده، مجبور شده است كتباً از مملكت فخيمه ايران طلب مذاكره بنمايد شايسته است وزارت خارجيه مملكت، مذاكرات را به تحقق موارد ذيل مشروط نمايد:
1- كونداليزا خاتون شوهر نموده، دست از لجبازي برداشته، كدبانوي معقولي شود.
2- جرج بوش، كلب محبوب خود را طلاق غير رجعي داده، چني را خلع و به جزاير قناري نفي بلد كرده و خودش نيز به شغل سابق خود - گاوچراني- رجعت بنمايد.
3- سفينه هاي حربي خود در خليج فارسي را تغيير كاربري داده مبدل به كشتي هاي ماهيگيري نموده عوايد مربوطه را به خزانه مملكت محروسه ايران واريز نمايد. ناويان و ملوانان ايالات متحده نيز مي توانند به استخدام ناخداهاي بندر درآمده، دشداشه پوشيده مثل بچه آدم ماهي صيد بنمايند.
4- جنود امريكي در بلاد افغان و بين النهرين را تا اطلاع ثانوي به كار عمارت و بازسازي ويرانه هاي اين دو بلاد كه از هجمات خودشان حاصل آمده بگمارد و امراي لشكر را به پست شريف «بنايي» نايل سازد.
در اين راستا و در صورت لزوم، دونالد رامسفيلد مي تواند جهت بنايان مذكور، گل چاق بنمايد.
5- «انتوني بلر» صدراعظم عنقريب مستعفي بريطانيا ضمن استغفار از گذشته خود به تعليم لسان و ادبيات انگليزي براي اطفال افغان و عرب گماشته شود.
6- «پول ولفوويتز» رئيس بانك عالمي، جوراب هاي آبكش شده خود را با نخ و سوزن وصله نموده، ضمن قطع مواجب معشوقه اش وي را به خانه داري بازگردانده خودش هم به جاي رياست، به عيال و هووي او در نگهداري اطفال كمك بنمايد.
7- اموال بلوكه شده مملكت فخيمه ايران را با محاسبه سود 28% ضربدر 30 سال به خزانه واريز نموده اصل فيش واريزي را با چاپار ارسال بنمايد.
8- شخص جرج بوش، دست عمو فيدل كوبايي، ميرزا هوگوخان ونيزوئلایي و رافائل اكوادوري را بوسيده، ضمن عذرخواهي از جميع ملل آمريكاي لاطين به تاوان مداخلات بيجا در اين ممالك، به هر كدام از شهروندانشان هزار يورو به پردازد (دلار فايده ندارد).
9- از آن جا كه صدام، معدوم شده است و ايالات متحده ولي و وصي و وارث او محسوب مي گردد هزار ميليارد دلار خسارت حرب تحميلي را با نظارت «خاوير پرز دكوئيار» تنها رئيس خير ديده امم متحده در وجه خزانه مملكت محروسه ايران پرداخت بنمايد. زياده عرضي نيست.

  
نویسنده : میرزا قلی‌خان راپورتچی ; ساعت ٩:۱٢ ‎ق.ظ روز ٢٤ اردیبهشت ۱۳۸٦
تگ ها :