اوضاع بلبشوست

اوضاع، به غايت بلبشوست؛ بدين نحو كه عرض مي شود:
- احدي از رجال مملكتي سابق درباره شريعت چنان مغلوط سخن رانده كه بوي عفن آن را رعاياي بلاد كرمان هم استنشاق نموده به صاحب كلام مزبور تلغراف زده اند كه: «پسته ها را اين‌جا آفت زده است؛ شما زراعت را به اميد خدا رها نموده رفته‌ايد بلاد طهران كلام مجهول از خود صادر مي‌نمائيد؟ حالا كه عهد رونق آب است رجعت بنمائيد كه زمين، هيچ كم ندارد الا ضربه بيل شريف شما.
- ضربه فيلترينگ به احدي از تارنماهاي خبري واقع در «انترنت» چنان سهمگين بوده كه رؤساي آن كراراً گيج مي‌زنند و دروغ تحويل رعايا می‌دهند. يك روز از فوت زندگان راپورت مي‌دهند، روز ديگر از مجرمان استظهار مي‌نمايند و روز سيم انقلاب مخملين را به بزرگان نسبت مي‌دهند. به نظر مي‌رسد اگر پراكسي تارنماي مذكور را قدري از اين كه هست ضخيم‌تر بگيرند اين تيترها بر تارك صفحات آن تلألؤ بنمايد:
- ليله ماضيه نافله شب جناب جرج بوش متهجد قضا گرديد مع الاسف.
-كونداليزا خاتون در حضور آیت الله العظمی کاظمینی بروجردی شهادتين بر زبان جاري گردانيد و نام «مكرمه» را برای خود انتخاب كرد.
-صبح اليوم بن‌لادن لحيه خود را دو قبضه تقصير و قبضه سوم را حلق نمود.
-اولمرت، فالسطين تشغيل شده را به رسميت شناخت و با عيال و اولاد خود به مملكت لهستان رجعت نمود.
-از حسين آقا مرعشي صاحب حاشيه عروة الوثقي، كتاب وزين «الفقه الليبرالي في 16 سنه ماضيه» در بيست مجلد واسطه مطبعه «اخوان تكنوكرات» به حليه طبع آراسته گرديد.

‌   
نویسنده : میرزا قلی‌خان راپورتچی ; ساعت ۸:٢٢ ‎ب.ظ روز ۳۱ تیر ۱۳۸٦
تگ ها :