در باب كامليا خاتون، انقلاب كلنگي و غيرذلك

    يكم- خبر رسيد يك مخدره اي مسمي به «كامليا خاتون» به قول متجددين همه نوع «حال»ي به اصحاب پلتيك و ریاضت و ... داده، يك كتاب خاطره اي از ايشان صادر شده كه پته خيلي ها به سطح آب آمده است.
    دويم- مي گويند براي اين خط مسمي به لوله صلح كلي تخفيف داده اند به حدي كه اين وسط خرج عمله و جوشكار لوله ها هم درنمي آيد؛ اي وا اقتصادا!
    سيم- طالبان شر در ممالك افغان يك مشت رعاياي كروي را موقوف و غيب كرده روزي يكي از آنان را هلاك مي نمايند. ای وای بر شما که نام اسلام را بر خود نهاده اید.
    چهارم- اليوم اين ابتياع فشنگ و توپ و سلاح به اعراب باديه تيتر يكم بنگاه هاي اخباري را تشكيل داده بود. آنچه در اين ميان خنده آدم را برمي انگيزاند آن است كه برخي گفتند: اين اعراب از ريشه نمي دانند اين سلاح ها را چه رقم استعمال نمايند؛ استعمال داخلي يا خارجي؟ معلوم نيست.
پنجم- احدي از محكومان سابق كه افاضاتش در بلاد همگتانه وي را تا پاي چوبه دار برد و برگرداند گفته است كاري نكنيد عوض انقلاب مخملين انقلاب كلنگي اقامه شود. يحتمل از فردا صبح عوض زير پيراهن خونين و مالين خليفه، به دست متعلمين كالج ها كلنگ مي دهند تا با تحصن و غيره، انقلاب كلنگي بنمايند! به جهت اين امر مهم لازم است به قاعده هزار شتر، قسمت آهنين كلنگ وارد مملكت شده، با چوبي كه در داخل امكان توليد دارد مونتاج شده تحويل شباب سه ستاره كالج ها بدهند.
ششم- مسئله خطير «سوخت» من باب تعيين تكليف به فرهنگستان لسان و ادب پارسي كشيده شده، من بعد انتظار مي رود مسائل ذيل هم بدان فرهنگستان كذايي كشانده شود و هلمّ جرّاً:
1- مشكل بغرنج تعيين شعاع دايره مقطع لوله هاي صلح كه قرار است از پاكستان عبور نمايد.
2- مشكل پيچيده تعيين جنس قسمت فلزي كلنگي كه قرار است در انقلاب كلنگي استعمال شود.
3- مسأله دشوار تعیین ضخامت فیلتر شورای محترم نگهبان در الکسیون آتی.

  
نویسنده : میرزا قلی‌خان راپورتچی ; ساعت ٥:٤٦ ‎ب.ظ روز ۱۱ امرداد ۱۳۸٦
تگ ها :