راديو بني اسرائيل و الواط زيرگذر

    يكم- راديو بني اسراييل كه سه دهه است يك ناطق بيشتر ندارد و اخيراً صوت اش شبيه اسب آبي شده است بابت الواط گذرها و زيرگذرها كه واسطه خلافات متعدده شان توقيف شده اند مجلس سوك اقامه كرده فصل مشبعي ناله و فغان به راه انداخته است. به نظر مي رسد اگر ناطق و دبير راپورت اين راديو، به قدر يك لمحه عيون زير دست و پاي زخمت احدي از اين الواط بيفتند و جايي از آنان باقي بماند آن گاه موضع شان در قبال توقيف اراذل مشاراليهم مسموع خواهد بود.

    دويم- مصلحت اسلام و مسلمين در آن است كه در محكمه لاهه عليه روسيه گيوه و پوتين زده اقامه دعوي شده بلكه حق ممالك اسلام استيفا شود. اين شركه طرف معاهده ايران تا خرخره در سيم و زر مملكت محروسه ايران فرو رفته اما هر زمان موعد افتتاح كارخانه ذره اي بوشهر مي شود بهانه اي راست مي كند كه فعلاً نمي شود؛ پول كم داده ايد؛ اي حرامتان باد همانها كه خورده ايد! خبر رسيد علي رغم هذه الامور پوتين ديكتاتور كذايي كه مخالفان خود را در قلب ممالك يوروپ با سم راديواكتيف معدوم مي نمايد قصد سفر به مملكت اسلام را كرده شايسته است محمود ميرزا از او دعوت كرده اما محض حال گيري به طياره او رخصت نزول ندهد تا همان جا نفط اش تمام شده در بحار مازندران ساقط شود ان شاءالله.

    سيم- اليوم خبر رسيد نظميه بين الملل، دستور توقيف زوج مشئوم منافق كه پس از اعدام رفيق شان صدام، آواره ممالك دنيا شده اند را صادر نمود.اين زوج تباهكار كه با دولار امريكي و يوروي رايج در ممالك يوروپي اقدام به جنايت عليه بشريت نموده و في الحال ارتباط شان با قتل عام اكراد عراق مكشوف شده در يك قدمي «رفيق صدام» قرار گرفته اند بحمدالله.

    چهارم- احدي از رؤساي رفرميست سابق كه اخيراً همسو با جهت باد خود را معتدل نشان مي دهند به اصدقاي هم حزبي خود توصيه نموده: شما را به خدا به يكديگر گير ندهيد علناً؛ پته ها را به روي آب نريزيد مكشوفاً؛ زمان متهم كردن يكديگر نيست جلياً؛ غلاف كنيد حتماً.به نظر مي رسد در آستانه الكسيون مجلس شوري، آش به نحو غريبي شور شده، حقايق، يكي بعد ديگري از لسان خودشان تبيين مي شود. 

  
نویسنده : میرزا قلی‌خان راپورتچی ; ساعت ۱٢:۱٤ ‎ب.ظ روز ۳۱ امرداد ۱۳۸٦
تگ ها :