اخلال آل سعود در مناسك الهي

    يكم-عنقريب است عمره مستحبه تعطيل شود خداي ناخواسته. يك فرقه افراطي در ممالك حجاز كه دين و آيين را كج فهميده اند و در موسم حج، سجاده به دست گرفته بر سر زايران مي كوبند كه چرا از بيت الله تبرك مي جوييد در موسم عمره هم بيكار ننشسته زايران را به خيال خود امر به معروف و نهي از منكر مي نمايند. اين خشك مغزان كه لحيه كمتر از دوقبضه را حرام مي دانند و هنوز به نسوان رخصت راندن درشكه و حق رأي نمي دهند از سركردگان سلفي خود عقب نمانده در اهانت به زايران علوي سنگ تمام گذارده اند. خاطرم هست در موسم حج و در طواف حرم الهي، زاير بيت الله را در حال احرام به اتهام سوءقصد توقيف كرده با خود به محبس مي بردند. من نمي دانم يك زاير محرم كه غير از لباس احرام هيچ به همراه ندارد چه قصدي مي تواند به بيت الهي داشته باشد جز عرض نياز؟ ايضاً خبر رسيد مأموران سرحدات حجاز از زوار ايراني اثر دست اخذ نموده اند. متقابلاً شايسته است از شيوخ پهناور حجاز عندالورود به ممالك ايران علاوه بر اثر دست، اثر بطن نيز اخذ نمايند؛ زيرا قبل از ورود مشاراليهم به هر مكان ابتدا بطن آنها وارد مي شود سپس خودشان.


    دويم-جنود مسلح ايراني يك فقره سلاح توليد نموده اند كه صداي رئيس جنود اسراييلي را درآورده، مجبور شده است به فاصله اندك ميان جنگ افزار صهاينه با جنود اسلام اعتراف بنمايد. اين سلاح قادر است بعد از رها شدن نيز از فرمان جنود اسلام تبعيت كرده همان جايي را ملاقات نمايد كه آنها قصد مي نمايند.
    سيم-بعض اساتيد آمريكي افاضه كرده اند به جهت تأليف قلوب بين رعاياي آمريكي و ايراني و احداث تفرقه ميان ملت و حكومت مملكت فخيمه ايران، دو ملت، شاخه زيتون به يكديگر اهدا نمايند. براين اساس و از آن جا كه شاخه زيتون در ممالك ايران كمياب است بايسته مي نمايد رعاياي ايراني متقابلاً شاخه گل خرزهره اعلا تقديم نمايند.
    چهارم - از قرار مسموع در ايالات متحده، پوشش البسه مقطع و كوتاه براي رجال هم ممنوع گرديد. قابل عنايت پاره اي مديران و مجريان تلفزيون خودمان و جرايد منتقد كه نزديك بود چشم مأموران نظميه را از بابت دعوت رعايا به التباس البسه وزين درآورند.

  
نویسنده : میرزا قلی‌خان راپورتچی ; ساعت ۸:٢٩ ‎ق.ظ روز ۱٠ شهریور ۱۳۸٦
تگ ها :