اندرپالايش جبهه رفرميسم

    يكم- برخي سران رفرميست مملكت از عزم شان براي پالايش جبهه رفرميسم راپورت داده اند. در اين راستا اين ميرزا به آن رؤسا توصيه اكيد مي نمايد: به جهت پالايش اين جبهه ابتدا از صافي هاي رايج استفاده نمايند؛ اگر پاسخ نداد قدري محل مذكور را حرارت دهند تا ناخالصي ها به سطح بيايد آن گاه تفاله ها را دور بريزند؛ اگر افاقه نكرد جبهه مذكوره رابه پالايشگاه جنوب برده تصفيه نمايند؛ اين بار اگر توفيري نكرد دور بيندازند كه ارزش اين مصائب را ندارد. ايضاً از جبهه مشاراليها خبر رسيد كه رؤسايش قصد نموده اند تابلو تعويض نمايند. اين ميرزا در راستاي توصيه هاي سابق به رؤساي مذكور سفارش مي نمايد در انتخاب تابلوي جديد و اشعار آن سعي بليغ نمايند تا حتي الامكان:
1- استخوان هاي مرحوم ابوالقاسم فردوسي در گور به رعشه در نيايد.
2- خداي ناخواسته اين بيت از آن مرحوم در عالم برزخ صادر نشود:
بسي رنج بردم از اين ناكسي
كه شعرم شده تابلو هر كسي
    دويم- سابقاً رئيس بلديه طهران فرموده بود اليوم احدي از وزراء هم فرمودند كه: چنان چه رعايا در مسير شوارع و محلات، چاله اي كشف نمودند به مكتب ايشان تليفون كرده صله بگيرند. شايسته است آقايان به اين دو معضل بغرنج ذهني جواب گويند كه: 1- اعتبار اين صله جات كه يحتمل با هجمه رعايا بالغ بر پول نفط مي شود از كجا فراهم خواهد آمد؟ سر كيسه خليفه كه سالياني است دوخته شده 2- مشكل چاله ها حل گرديد بحمدالله؛ تكليف چاه هاي ويل موجود بر سر راه شوارع چه مي شود؟ آيا كشف آنها هم صله دارد؟ محل تأمين اعتبار آنها كجا خواهد بود؟
    سيم- مملكت مصر هر رقم رابطه با ممالك ايران را منوط كرده است به تغيير نام شارع شهيد خالداسلامبولي. شايسته است مملكت محروسه ايران نيز رابطه را مشروط نمايد به:
1- تغيير نام رامسس ثاني (فرعون) - كه جسدش موجود و مشهود است - به بوش ثاني كه اين يكي مثال حي و حاضر آن يكي است.
2- تغيير نام اهرام ثلاثه به برج ميلاد.

  
نویسنده : میرزا قلی‌خان راپورتچی ; ساعت ۱٠:٠٠ ‎ب.ظ روز ۱۱ شهریور ۱۳۸٦
تگ ها :