در عزوبت ساركوزي

    يكم- اين‌كه آنابوليس به هزيمت دچار شود جاي عجب نيست؛ عجب آن‌جاست كه كوفي عنان رئيس كل سابق عالم، مؤتمر پائيزي را محكوم به هزيمت دانسته معلوم نيست چرا زعماي عالم مادام كه در مصدرند كالاعمي والاصم‌اند ليكن همين كه اولين حقوق بازنشستگي را دريافت كردند بلبل زباني مي‌نمايند.
    دويم- جنود اسلام در ايران يك فقره ماشين زيربحري توليد نموده‌اند كه چهار برابر امثال خود حركت نموده قبل از آن كه امواج رادار دشمن با آن ملاقات كند و رجعت بنمايد از محل مزبور دور شده دست جنرال فالون كه هيچ دست ابليس هم از ايصال به آن كوتاه است؛ كثرالله امثاله.
    سيم- طرح احداث منزل ارزان قيمت تحت‌الارضي تنفيذ گرديد بحمدالله. اين ميرزا نيز از فردا دست عيال و اولاد را گرفته به‌درون زمين اسباب‌كشي خواهد كرد؛ غفرالله لنا ولكم. لازم به ذكر نيست كه طرح بديع فوق‌الذكر از مزاياي عليحده‌اي برخوردار است منجمله آنكه نياز به احداث گورستان و همچنین پرداخت پول قبر در بلاد زيرپوستي نيست و از اين جهت درهربار مردن قريب يك كرور تومان عايد شخص مرحوم خواهد شد.
    چهارم- احدي از رفرميست‌هاي فسيل شده از عهد پارينه‌سنگي اصلاحات در مجلس شورا گفته است: كابينه نهم كه هيچ، كابينه اهل بيت عصمت را هم استيضاح خواهيم نمود.
اين ميرزا پيشنهاد مي‌نمايد براي آنكه تكليف‌مان يكسره شود - خاكم به دهن- كابينه خداوندي را هم به جهت سؤال به بهارستان دعوت بنمايند.
اين ميرزا از بعد از اين پيشنهاد، در انتظار هلاكت است. خداوند رحم نمايد.
    پنجم- رفتن پسته ايران به ممالك غصبي اسراييل آن حكومت را دچار دغدغه اساسي كرده خوف آن مي‌برند كه تحريم ايران بدين سبب دچار مخاطره اساسي شده پسته‌هاي مذكوره در آن ممالك دندان‌گير واقع شوند و تقاضا فزوني بگيرد. پيشنهاد سيم ميرزا آن است كه هرچه پسته دهان نگشوده است براي صدور به آن ممالك بسته‌بندي نموده به همراه صد شتر دندان مصنوعي ارسال نمايند. حيف پسته خندان كرمان است كه به حلقوم صهاينه برود.
    ششم- يك فقره طياره تركي كه حامل فيزيكدانان هسته‌ای ترك بود از آسمان به سوي زمين اسقاط شده رحم الله من يقرأ الفاتحه... بعيد نيست از فردا عنوان شود كه مسعودخان بهنود هم در آن طياره بوده از يك توطئه سهمگين عليه وي و ساير فيزيكدانان روشن‌فكر جان سالم به در برده.
    هفتم- ساركوزي دربدر بدنبال زوجه مي گردد. از انواع مخدرات امثال كاندوليزا خاتون سينگل، مدوناي شهير، بيوه شارون، مريم خاتون قجر (اگر اخيرا طلاق ايدئولوژيك داده شده) و ساير مخدرات نمونه عالم مستدعيست دعوت وي را اجابت کنند ثواب دارد.

/ 2 نظر / 49 بازدید
آزادی - برابری

دوستان، علی رغم فشارهای امنیتی و بازداشتهای گسترده، دانشجویان آزادی خواه و برابری طلب تجمع خود را به مناسبت روز دانشجو (16 آذر) در دانشگاه تهران هرچه با شکوه تر برگزار کردند. دانشجویان آزادی خواه و برابری طلب اعلام میدارند که تا آزادی کامل تمامی دانشچویان دستگیر شده از پای نخواهند نشست. برای کسب آخرین اخبار و گزارشها از تجمع روز 3 شنبه و وضعیت دستگیر شدگان، از وبلاگ ما دیدن فرمایید.