مانيفست آسيد خليل يا زمانی که جوگير می شويم (فرهنگی)

    اولاً؛ مسلسليات ديجيطالی تلفزيون در ماه صيام ماضی، به قاعده افراطيون به دامان ماوراء غلطيده، فی المثل يک فقره چشم باطن را وصله نمودند به چشم سر و چه کارها که از او صادر ننمودند. اين که در سنه ماضی، ابليس ملعون را تجسم نمودند باز باورپذيرتر می نمود، ليکن اين که احدی از رعيت، که هيچ بهره ای از صفای باطن ندارد با اتصال يک قرنيه - که فی حد نفسه فقط منعکس کننده جهان مادی بر روی حجاب شبکيه است - يک شبه دارای چنين کرامات و فضايل بشود سالکين طريق را دچار حيرت نموده از فردا صبح علی الطلوع، قوم مذکور به صف دريافت کنندگان قرنيه خواهند پيوست و اوستاد و رياضت و چله نشينی و طی طريق و الخ را ترک خواهند گفت.
    از جانبی، گماردن آکتورهايي که خود واقعی شان با کاراکتری که بدانان اعطا می کنند فرسخ ها فاصله دارد رعيت را دچار خوداعتقادات مخلوط بينی کرده... از قضا سرکنگبين صفرا خواهد فزود. آن ميرزا حسين محجوب که ما سابقاً وی را در فستيوال اطفال، کشف ريش نموده، شلوار جين پوشيده و مشغول استعمال دخانيات رؤيت نموديم با اين آسيد خليل صحاف زاده صاحب کرامت، تفاوت چشمگيری می نمود اميد است چشممان اشتباه کرده باشد.
    از سوی ديگر، اتمسفری که متعاقب اين رقم سريالات فراگير می شود و رعيت بی نوا را دچار جوگيری می سازد هم تماشايي است. علاوه بر اين که خود حسين آقا محجوب هنوز از شمايل سيد خليل بيرون نشده و هنوز با لحيه انبوه و کت شلوار مندرس تردد می نمايد يحتمل مراجعات رعيت به وی جهت افتتاح سرکتاب و دعانويسی برای بازشدن بخت دختران ترشيده و شفای مرضا و فروش منزل و غيرذلک نيز رو به فزونی خواهد گذارد. شاهدش همين پروگرام زنده شبکه فخيمه اول در يوم عيد بود که از وی درخواست نمود آياتی از مصحف کريم را تلاوت بنمايد و آقا خليل محجوب، آيات قرآن را از روی همان مصحف دست نويس فيلم، به چنان درهم آميختگی قرائت نمود که هر کس قضيه را نمی دانست گمان می برد تورات است که به عبری تلاوت می شود. هيچ بعيد نيست قرآن دست نويس معروف ايشان نيز امامزاده شده، محل کسب و کاسبی عده ای فراهم آيد.

/ 3 نظر / 24 بازدید
موسی

کشف ريش نموده، شلوار جين پوشيده و مشغول استعمال دخانيات رؤيت نموديم با اين آسيد خليل صحاف زاده صاحب کرامت، تفاوت چشمگيری می نمود اميد است چشممان اشتباه کرده باشد. بابا به چه چیزایی گیر دادی!؟ ولی خب متن قشنگی بود!

حمزه صالحی

سلام دوستم بعد از چهار ماه به روز شدم ... با دو تا شعر فکر کنم فضای کارهام خيلی عوض شده باشه اگه وقتی بود و زحمتی نبود ، يه سری بزن و برام بنويس تا خودم رو دوباره لا به لای کلمه‌ها پيدا کنم ... من به نظر تو و همه دوستهام اعتقاد دارم و منتظرم که ... تو خانه ی کوچک شاعرانه‌های يک آه دم ببينمت قربانت حمزه

ابوالفضل

با عرض سلام و احترام : پدرم يادم داده است که در محضر اساتيد سکوت کنم.... خدا خيرت دهد ... ايام به کام و التماس دعا