اندر انتقال فستيوال اطفال(نقل از هفته نامه اصفهان زیبا)

    اولاً ؛ راپورت رسيد سراج الدين زرحنجره که از اتباع بلد شريفه خودمان است عنقريب جهت رعايای « فرست کلاس » کنسرت فخيمه ای داده عوايد مربوط را به سائل و ابن السبيل و مرضای از مؤمنين اختصاص می دهد. خداوند خيرشان داده حنجره مربوطه را يوماً بعد يوم زراندودتر گرداند.

   دويماً؛ برخی رعيت بلد فخيمه صفاهان علاقه وافری به يک فقره فعل منکر موسوم به« گلدکوييست » از خود بروز داده اند که مع الاسف به رغم پيگرد عدليه هنوز به طور قاچاق و تحت الارض در جريان است. من نمی دانم اين پول سرگردان رعايا بالمآل چه زمانی مي خواهد به قاعده و به جا صرف شود.

   سيماً ؛ فستيوال عالمی افلام فوتوغرافيک اطفال و نوجوانان که به طور ده پانزده سنه در بلد فخيمه ما جاری بود بغتةً به بلاد همدان منتقل گرديده اطفال و نوجوانان اصفاهانی مجموعاً يک خندق اشک ريخته دو صد جامه دريدند که چرا؟ از قرار مسموع مناقشه بر سر اين که چه کسی زر و سيم فستيوال را بدهد و چه کسی راهبری کند علت انتقال اين جشنواره معظم از اصفهان بوده اما خلق الناس نيک می دانند که هيج کجای عالم اصفاهان نمی شود. عنقريب تلغرافی به مکتب ميرزا علِی خان رضاداد زده مراتب شکواييه رعيت اصفهان را به سمع آن جناب خواهم رساند. ان شاء الله.

   رابعاً؛ در سنوات ماضيه احدی از مؤمنين بلده، طرحی را به نزد آميز علی آقای قاسم زاده که از رؤسای بي نظير بلديه به شمار است برده که به موجب آن يکی از باغات بلديه به کتاب الهی اختصاص داده شود و در آن مؤمنين عيالوار دست عيال و اولاد خود بگرفته دمی در اين باغ آسوده، در خلال تفرج، از يم واسع قرآن نيز بهره ای ببرند ليکن مع الاسف به طور چند سنه، اين طرح به زمين مانده، غبار ضخيمی بر آن جلوس کرده، ابصار مؤمنين بر قلم جناب رييس بلديه خشکيده اما امريه ای برای اختصاص ملک به اين پروجکت معنوی صادر نشده. راپورت رسيد، آميز علی آقا از جلسه ای که برای چانه زنی به محضر رييس بلديه رسيده اشک ريزان خارج شده از فرط غيظ حاضر نشد با راپورت چی جريده مصاحبه ای بنمايد. اعظم الله اجره. من نمی دانم حالا که حکومت، حکومت اسلام است از چه رو اين قدر فرصت سوزی می شود. زياده عرضی نيست.

/ 2 نظر / 58 بازدید
تينا

سلام

تينا

سلام