در باب آقامهدی بوترابی

    والله تا اوضاع روشن تر از این نشه و خبرهای تکمیلی نیاد هیچ آدم عاقلی به خودش اجازه نمیده درباره بازداشت آقای بوترابی اظهار نظر کنه. تا چیزی ثابت نشه نمیشه کسی رو متهم کرد که اصل بر برائت است می دونید... در هر صورت خدا به خیر کنه...

/ 0 نظر / 2 بازدید