اندر اسقاط دیوار بی اعتمادی

الیوم که بحمدالله و المنه مزاج این میرزا رجعت نموده و به ادعیه خیر قارئین جریده، بهبود نسبی حاصل شده، راپورت فخیمه مان نیز رجعت می نماید رجاءًا به جلب نظر مشکل پسند رعایا؛ لذا « راپورت می نویسیم » :

    یکم: آقا « موشه»ی کاتصاو، صدراعظم صهاینه که سابقاً داخل در امورات خلاف بوده با عیال مردم سر و سرّی داشته، حالیاً طشت رسوایی اش از بام فروافتاده، واسطه خود صهاینه از قدرت خلع گردیده، علیحده پی سوراخ « موش » می گردد تا از تبعات این اسقاط مصون باشد. فی الحال، نظر به پیشرفت تکنالجی و فقد تأسف بار سوراخ موش در ممالک دنیا، هرکس از رعایا جهت مشارالیه سوراخ مناسبی سراغ دارد و لسان عبری نمی داند ترجیحاً با ایمیل جناب نوری زاده       –کارشناس مورد وثوق صهاینه – کلیک حاصل نماید. یادم آمد که کوندالیزا خاتون نیز عقب یک طبیب حاذق جراحی جمال می گردد؛ اگر می شناسید معرفی نمایید ثواب دارد.

    دویم: عکاس باشی های فرز وکالت های اخباری، لحظه ای را ثبت نموده اند که از بد حادثه رییس بانک مالیه عالمی پا از نعلین خارج، جواریب آبکش شده عیان، هیچ فکر نمی کرده که در مملکت آتاتورک مجبور بشود خلع نعلین و کشف جوراب بنماید؛ لذا از آن جا که رؤسای عمده عالم، اعتنا به امور غیر معتنی به را جایز  نمی شمرند؛ زیرا یمکن که از اهتمام به حق و حقوق ولی نعمتان صهیونی شان   - که برکشیده آنهایند - وابمانند، سندیکای کشبافان و جوراب دوزان ترک اعلان نمود حاضر است به جناب رییس آنچه میل می نمایند جوراب صله کند.

    سیم: معلوم نیست این ناوگان بحری دولت اتازونی را که هر از چند گاهی  پهنه آبی خلیج فارسی را لوث می نمایند چه می شود که نیامده و لنگر نینداخته، لنگر کشیده فرار می نمایند. احدی از وکالت های اخباری راپورت داده یحتمل از خوف یک فروند قایق هسته ای مملکت محروسه ایران بوده که به جانب این ناو سیر  می کرده لیکن راپورتچی جریده ما کاشف به عمل آورد که عده ای از صیادان بحری بندر، قصد صید ماهیان کرده، غافل از این که صید ناویان آتش افروز نموده اند.

    چهارم:این اجلاس داووس واقع در بلاد امن سوییس هیچ نفعی اگر نداشت این ثمر را داد که به جناب «جان کری» رقیب ظاهری بوش در الکسیون مملکت اتازونی توسط آسیدمحمد خان، صدر اعظم سابق، به روشنی تفهیم شد که حماسه کربلا چه بوده و انرژی هسته ای حق مسلم ماست؛ فلذا با این وصف به نظر حقیر می رسد در صورت صدارت دموغراط ها در دوره آتی ریاست جمهوری ایالات متحده، جدار شامخ بی اعتمادی موجود خورد و خاکشیر شده، به قاعده یک ذرع هم ارتفاع نداشته باشد. الحمد لله.

/ 1 نظر / 4 بازدید
مديريت گروههای پرشين بلاگ

سلام خدمت شما دوست عزيز .مسرور میشویم چنانچه دعوت به مشارکت در فعاليت های جديد وبلاگ مديريت گروههای پرشين بلاگ را بپذيريد و ما را از ايده ها و نظرات خود مطلع سازيد . سرافراز باشيد .Groups@Persianblog.com