درباب شروط مذاكره

    في الحال كه ايالات نسبتاً متحده، مجبور شده است كتباً از مملكت فخيمه ايران طلب مذاكره بنمايد شايسته است وزارت خارجيه مملكت، مذاكرات را به تحقق موارد ذيل مشروط نمايد:
1- كونداليزا خاتون شوهر نموده، دست از لجبازي برداشته، كدبانوي معقولي شود.
2- جرج بوش، كلب محبوب خود را طلاق غير رجعي داده، چني را خلع و به جزاير قناري نفي بلد كرده و خودش نيز به شغل سابق خود - گاوچراني- رجعت بنمايد.
3- سفينه هاي حربي خود در خليج فارسي را تغيير كاربري داده مبدل به كشتي هاي ماهيگيري نموده عوايد مربوطه را به خزانه مملكت محروسه ايران واريز نمايد. ناويان و ملوانان ايالات متحده نيز مي توانند به استخدام ناخداهاي بندر درآمده، دشداشه پوشيده مثل بچه آدم ماهي صيد بنمايند.
4- جنود امريكي در بلاد افغان و بين النهرين را تا اطلاع ثانوي به كار عمارت و بازسازي ويرانه هاي اين دو بلاد كه از هجمات خودشان حاصل آمده بگمارد و امراي لشكر را به پست شريف «بنايي» نايل سازد.
در اين راستا و در صورت لزوم، دونالد رامسفيلد مي تواند جهت بنايان مذكور، گل چاق بنمايد.
5- «انتوني بلر» صدراعظم عنقريب مستعفي بريطانيا ضمن استغفار از گذشته خود به تعليم لسان و ادبيات انگليزي براي اطفال افغان و عرب گماشته شود.
6- «پول ولفوويتز» رئيس بانك عالمي، جوراب هاي آبكش شده خود را با نخ و سوزن وصله نموده، ضمن قطع مواجب معشوقه اش وي را به خانه داري بازگردانده خودش هم به جاي رياست، به عيال و هووي او در نگهداري اطفال كمك بنمايد.
7- اموال بلوكه شده مملكت فخيمه ايران را با محاسبه سود 28% ضربدر 30 سال به خزانه واريز نموده اصل فيش واريزي را با چاپار ارسال بنمايد.
8- شخص جرج بوش، دست عمو فيدل كوبايي، ميرزا هوگوخان ونيزوئلایي و رافائل اكوادوري را بوسيده، ضمن عذرخواهي از جميع ملل آمريكاي لاطين به تاوان مداخلات بيجا در اين ممالك، به هر كدام از شهروندانشان هزار يورو به پردازد (دلار فايده ندارد).
9- از آن جا كه صدام، معدوم شده است و ايالات متحده ولي و وصي و وارث او محسوب مي گردد هزار ميليارد دلار خسارت حرب تحميلي را با نظارت «خاوير پرز دكوئيار» تنها رئيس خير ديده امم متحده در وجه خزانه مملكت محروسه ايران پرداخت بنمايد. زياده عرضي نيست.

/ 7 نظر / 12 بازدید
منوچهر انتظار

راپورت اخير شما ، در مورد مذاکرات به نظر ما موخره ايران و امريکا که از جارو تا پارو را شامل ميشد موجب انبساط خاطر مبارک ما گرديد دستور فرموديم اگر روند امور بر اساس پيشنهادات شما انجام نشود مجددا اصحاب ما شکر را با آب قاطی نمايند تا شکر آب فراهم شود !! و اگر باز هم کفايت قانونی حاصل نشد اين بار شير را با برنج ( شما بخوانيد رايس ) قاطی نمايند تا شيربرنج ويژه شرم الشيخی حاصل آيد بلکه هم بعضی از شيوخ شرم کنند و هم آش پزان اين قبيل آشپزخانه ها حاليشان شود که آش را بيش از اندازه شور نکنند ما فشار خون داريم و مشاوران پزشکی ما مصرف نمک را قدغن فرموده اند ! در خاتمه از اينکه جناب میرزا قلیخان راپورتچی طبق دعوت قبلی به کلبه محقر ما سر زده اند و سرشان به درب زهوار در رفته کلبه ما خورده است متاسفيم چای خارجی داشتيم از باب اينکه طرفدار پر و پا قرص خارجی ها قلمداد نشويم و بطور کلی دستمسک قرار نگيريم قائم شده بودیم !! مگر شما تا حال قايم موشک بازی نکرده ايد !؟

[...]

في الحال، جز ؛ زرشک !!!!!!!!!!! عبارت دیگری به بغر نمی خطورد

خورجین

به روزم: //مدير پرشين بلاگ در بازداشت !//

خورجین

وبلاگ فوق العاده ای داريد.. بهتون تبريک ميگم

منوچهر انتظار

(1) با سلامی دوباره گويا نثر کامنت ما خوشايند شما نبوده و احتمالا اشارات و کنايات ما بر شما روشن نگرديده و شما را ناخودآگاه تا آستانه ديوانگي پيش برده ايم ! ما موضوع را با مشاور امور روشن گری هايمان مطرح کرديم فرمودند به ميرزاقلی خان از طرف ما بگوئيد اگر نور زياد بر صحنه بتابانيم چشم خيلی ها را ميزند و شايد بازتاب و انعکاس آن بصورت سيلی های آبدار بيخ گوش ما را بنوازد و چون ما به اين قبيل نوازش ها عادت نداريم فلذا نعل وارونه ميزنيم و ايز گم می کنيم حال اگر شما براحتی گم ميشويد اين ديگر تقصير ما نيست ما را تحت فشار نگذاريد گناه دارد .

منوچهر انتظار

(2) نكته فراموش شده : به مسئول روابط عمومی نيز دستور داديم اعلام کنند که ما اخيرا اشتياق فراوان به خواندن راپورت های ميرزاقلی خان (راپورتچی نامدار ) يافته ايم ، و اين نه بخاطر آنست که ما خدعه کنيم تا ما را لينک کنند ! لينک پيش کش ! نه لينک می خواهيم نه خود را حايز شرايط ورود به لينكستان فخيمه ميدانيم و نه براي ورود به جرگه پيوندی های شما بی تابی می کنيم ولکن بی تابی ما صرفا جهت يافتن طنازان « نيم منی » است که با هم من شويم و بتوانيم تاب بخوريم يعنی تاب بازی کنيم ت تاب خوردن فراموشمان نشود ! اگر باز هم نثر ما شما را زحمت افزود لطفا برافروخته نشويد حوصله داشته باشيد و بر ما ببخشائيد ما هم ندانيم شما كه نيك ميدانيد كه : شاگرد رفته رفته به استاد ميرسد!

علي

سلام احتراما به استخضار میرزا قلی خان می رساند این راپورت شما فی الفوور به دارالترجمه شاهی واصل شد و پس از ترنسلیت به لسان بیگانه ، سریعا به بلاد کفر مرسول ! گردید . لکن رئیس بلاد کفر !! عرض داشته اند شما چون ضد حقوق بشر و دموکراسی هستید ما حرفتان را گوش نمی خواهیم بدهیم اما چاره ای هم نداریم . پس به گفتن لفظ «بد» به شما بسنده می کنیم . در ضمن به فرستاده شاهی مخفیانه عرض فرموده اند تا به گوش شما برسانیم که ایشان بارها قصد تجویز این ملکه جنگ را داشته اند لکن کسی پا پیش نمی گذارد . درخواست عاجزانه داشته اند آن پسرک قزوینی معلوم الحال را به لطایف الحیلی راضی به رجعت بفرمائید . و به این وسیله جهانی را به نوید آرامش بدهید . (قصد نداشتم پا توی کفش بزرگان بکنم . هویجوری گفتم کمی افاضات به خرج بدهیم !!!! )