راپورت می نویسیم

از قرار مسموع، اصدقا در هجران و دوری راپورت های این میرزا گریبان چاک داده روزی هفت شمع در سقاخانه علیقی آقا افروخته اند تا راپورت ما رجعت بنماید؛ لذا بیش از این آشفتگی دوستان را نخواسته؛ « راپورت می نویسیم » :

    یکم: فی الحال که در بلاد طهران اهل سینماتوغرافی و کریتیک جمع اند و در صالونات سینما از ظواهر عجیب گرفته تا خُلق غریب و گیس پریشان رؤیت، انواع و اقسام دخانیات استعمال می شود و حرف ها را که استماع می نمایی جز حروف ربط چیز دیگری مفهوم نیست قصد نموده ایم مشتی راپورت کریتیک مآبانه تحریر بنماییم.

    دویم: این فیلم سینماتوغرافی علی سنتوری آشفته منقلی محصول ید داریوش خان مهرجوی از راه یابی به فستیوال افلام فجر بازماند و منشأ قیل و قال فراوان شد. گویا علی آقای مذکور یک آدم مطرب اهل دود و دم بوده اگر به قدر یک روز استعمال نمی کرده دنیا پیش چشم اش چاه ویل می شده دست به هر کاری می زده. این فیلم - علی ما نقل – تداوم فیلم سارا از همین رژیسور است. ما که ندیدیم و العهده علی الراوی. بالاخره وزارت فخیمه ارشاد و هدایت عوام در دوره جدید باید خودی نشان بدهد یا خیر؟ باید به قدر یک ارزن با دوران سهله و سمحه آسیدعطاء الله فرق بنماید یا خیر؟

    سیم: در این دوره فستیوال جای مجید خان مجد الدوله و ابراهیم خان حاتم الدوله و آسیدرضا میرکریم الدوله به غایت خالی است. عباس خان کیارستمی که جای خود دارد و از سه صد و شصت و پنج روز سنه، سه صد و شصت و شش روز در ممالک افرنگ قضاوت فیلم ها می نماید و انگار این آدم مال این خاک نیست با آن عینک اش.

    چهارم: به میمنت و مبارکی، و با همت حسین آقا صفار اصفاهانی وزیر اساسی و اصولی ارشاد عوام الناس، فستیوال عالمی شعر فجر هم از لا به لای انواع و اقسام فستیوالات، متولد گردید و من فقط نمی دانم چنان چه فی المثل شعری از ممالک بورکینافاصو به دبیرخانه این فستیوال واصل شد با فقدان زبان مشترک چه کسی به چه رقم این شعر را قضاوت خواهد نمود و تکلیف قافیه و وزن و عروض و تشبیه و ایهام و صنعت چه خواهد شد. الله اعلم بالصواب. وقتی جناب محمود خان صدر اعظم که دهان عالمیان از کردارش مفتوح است رییس دولتی باشد بعید نیست وزیرش به چنین خرق عادت هایی دست بزند. خداوند هر دو را از شر شیاطین انسی و جنی محفوظ بدارد.

/ 4 نظر / 15 بازدید
نیما

یا الله حاج آقا! رسیدن بخیر

مديريت گروههای پرشين بلاگ

با سلام . در صورت تمايل می توانيد فهرستی از علاقمنديها و نيز حوزه فعاليت خود را برای ما ارسال بفرماييد ضمنا پيوست آن پيشنهادات خود را نيز الصاق کنيد . groups@persianblog.ir

دانشطلب

سلام بر میرزا قلی خان،... راپورتچی اعظم دربار پرشین بلاگ! هر چه در باب فستیوالات از خامه تراویده بود نظاره کردیم و خوش آمد حال شد راپورت ها نیک به تحریر آمده بود لیک هر چه خواندیم یادی از میرزا مسعود خان از اهالی دهنمک آباد، که چندی است ریش و چفیه را به بازار سینماتوغراف آورده لفظی ندیدیم العجب که دستاوردش را عامه رعیت هم پسند کرده و بلیط های خیلی خوب را همه به نفع او ریخته اند اما دستگاه فستیوال به قضاوت طریقی دیگر گرفته و نامی از او و عمله عکره فیلم اش به میان نیاورده گویا از این باب مبلغی هم دمغی نصیب شان شده است و نام مخملباف نامی به زبانشان افتاده، مخالفین مرتب بلغور می کنند القصه سینما توغراف هم سرزمین ریشوها شد مرتضی خان آوینی و ابراهیم خان حاتم الدوله کم بودند، این یکی هم آمد لیکن چه دخلی به ما دارد آمد که آمد اصلا خوش آمد

شهود

به نام خدا سلام برادر خوبم... حساسيت شما را صميمانه ارج می نهم لکن فعلا از توضيح آنچه نوشته شد صرف نظر می کنم. عيب رندان مکن ای زاهد پاکيزه سرشت که گناه دگران بر تو نخواهند نوشت . . . نه من از پرده تقوی بدر افتادم و بس پدرم نيز بهشت ابد از دست بهشت التماس دعا يا علی