مدرك منگوله دار (سياسی)

اولاً؛ في الحال كه امت اسلامي از صدور حكم معدوميت تخم و تركه يزيد در بلاد بين النهرين يعني صدام فاجر پاي مي كوبند و دست مي افشانند لازم مي نمايد به جاي اقامه يك فقره چوبه دار، چند فقره نصب شده و از اسپنسرها و اصدقاي او نيز دعوت به عمل آيد تا بالاتفاق، آن بالا بروند از آن رو كه نقل موثق است سران كفر و جور در حرب تحميلي عليه مملكت محروسه ايران، كرور كرور مساعدت سري و علاني به وي حقنه نمودند و بعض سران يوروپ نيز رخصت دادند قومپاني هايشان انواع و اقسام غازات كيمياوي را به لطايف الحيل به وي ابتياع كنند.
دويماً؛ در ايام مختلفه كه رعاياي مملكت قصد بلاد اتازوني نموده بدان جا سفر مي نمايند مأموران نظميه آن جا، به قاعده كابوي هاي بلاد تغزاس، چنان كه گويي با قطاع الطريق ملاقات نموده اند برخي رعاياي مملكت مان را محبوس و از برخي اثر انگشت اخذ مي نمايند. في الحال مناسب است طرحي كه در پارلمنت مملكت به جريان افتاده كه از رعاياي اتازوني، ثبت اثر انگشت بنمايند مصوب گرديده تا خبري به منزله فصل الخطاب به سمع روساي بلاد كفر برسد كه جواب اهانه، اهانه است. يحتمل، اين امر دخلي به رعاياي آن بلاد نخواهد داشت از آن رو كه قاطبه شان يك حالات بخصوص داشته، از شدت سير در عوالم عجيبه، كك شان نمي گزد بلكه از رنگين شدن انگشتان، خوششان هم بيايد.
سيماً؛ اين كه احدي از قومپاني هاي توليد انبوه مدرك با مارك خارجه در قبال اخذ مقادير انبوهي زر و سيم به برخي نورعين هاي مملكت، مدرك منگوله دار اعطا نمايد جاي عجب نيست. آن چه كه باعث مفتوح ماندن دهان رعاياي عدالت طلب مي شود اين است كه مسببان و واسطه هاي خير! داخلي در محكمه، مبرا شده، بشكن زنان خارج شوند و يحتمل به كارهاي مماثل بپردازند از آن رو كه محكمه عدل، كار آنان را مجاز شمرده است. حال، اين كه با اين اوصاف، چه بلايي بر فرق تحصيلات نيم بند شباب مملكت نازل مي شود و انگيزه ذخيره علم و انكشاف حقيقت در آنان به چه مآلي مي انجامد بحث ديگري است. خدا به خير كند.
رابعاً؛ راپورت رسيد احدي از اكابر هنر سينما و تيارت مملكت را به وسيله هنر تجسيم، به قاعده خودشان، خشك نموده، تمثال تمام قد ايشان را به طوري كه با اصل مو نمي زند در بلاد طهران نمايش داده اند. آدم با ديدن پيكر تراشيده زنده نماي اين آكتور، ميل مضاعف مي نمايد كه آن را بغل نموده با او مصافحه نمايد بسكه عين خودشان است. دست شان درد نكند. به مخيله ضعيف اين ميرزا رسيد چه خوب بود اگر در همين قواره و به همين كيفيه، تمثال اكابر جان فشانده و سفر نموده مملكت از قبيل ميرزامحمدعلي رجاءالدوله صدراعظم دولت دويم كه بواسطه اشقيا از ما ستانده شدند را هم درآورده نمايش مي دادند.

/ 0 نظر / 3 بازدید