ای ترکمنستان بی صفا

1. يکي از اصلاح طلبان علت حمايت بوش از آنان را افشا کرد. وي گفت از آن جا که خوشنام هستيم آقاي بوش مبادرت به پشتيباني لجستيکي از ما کرده است. آگاهان مي گويند اخيراً در ادبيات فارسي معني خوشنامي به اين اقدامات انعطاف پيدا کرده و از اين به بعد در اين معاني به کار مي رود: نماينده مجلس شدن و نماز نخواندن، نماينده مجلس شدن و اعتصاب غذا کردن در لابي مجلس و سرو مرغ و مسمي در اتاق پشتي با سالاد اضافه، رفتن به امريکا و ديدن دوره هاي بورسيه وزات خارجه آن جا؛ در قدرت بودن و عليه قدرت حرف زدن، زيرآب 2000 مدير دولتي را زدن و آوردن پسرخاله و خانباجي و نوه عمه و آغاباجي از شهرستان و مدير کل کردن فله اي آنان، تقلب در انتخابات، ضدخشونت حرف زدن و داير کردن بازداشتگاه هاي زيرزميني و ساير مسائل. به نظر مي رسد از اين به بعد بايد ادبيات فارسي مان را با برادران و خواهران اصلاح طلب چک کنيم تا از آپ تو ديت بودن نيفتيم.

2. يکي از سايت هاي خبري مدعي اصولگرايي با شور و حرارت از برپايي مراسم! قمه زني در بين الحرمين کربلا خبر داده و چنان دهانش آب افتاده که قطره اي از آن در گوشه خبر ديده مي شود! سايت فوق الذکر در اين خبر جانبدارانه از قول قمه زنندگان محترم از علمايي نام برده که فتوا به جواز قمه زني داده اند که البته برخي از آنان متعلق به سده هاي گذشته اند. لازم است سايت مذکور نسبت خود با خرافه و رواج دهندگان آن را کاملاً روشن نمايد و اگر مي خواهند کار ثواب کنند همان قمه زني آنها را کفايت مي کند و يکراست به بهشت رهنمون مي سازد چه لزومي دارد که سايت راه بيندازند؟
3. گوگل و ويکي پديا دانشجويان را تنبل کرده است. به گزارش خبرگزاري ها، دانشجويان محترم به جاي مراجعه به کتابخانه و مطالعه و کشف علم، از دستاورد آماده ديگران از طريق اين دو سايت بهره مند مي شوند و به خود زحمت خاصي نمي دهند. باز هم آگاهان مي گويند اگر سايت هاي مذکور يک بخش ويژه براي ارائه مجاني پايان نامه هاي مختلف در نظر بگيرند علاوه بر پدرآمرزيدگي باعث خواهند شد دانشجويان سخت کوش ما مجيزگوي پايان نامه فروش هاي خيابان انقلاب که با کلي منت، پايان نامه هاي درهم سواکن ببر خود را به قيمت خون پدرشان در معرض بيع مي گذارند، نباشند. مناسب مي نمايد پايان نامه ها و رساله هاي فوق الذکر در گستره اي وسيع از موضوعات از «بررسي نقش مطبوعات اصلاح طلب در تسريع کنش هاي اجتماعي درون زا و مقابله با پوپوليسم حاد » گرفته تا موضوعاتي نظير « نقش استعمال سيگارهاي اشنو و بهمن در تولد کودکان داراي سندرم داون ( منگوليسم)» مخصوص دانشجويان پزشکي ارائه شود تا آينده سازان مملکت در شغل آينده خود بهتر به ايفاي نقش بپردازند.
4. يکي از جواناني که زبانم لال چشم چراني کرده بود دست خود را از دست داد و يکدست شد. آگاهان امور تربيتي مي گويند هنگام زبانم لال چشم چراني، کليه اعضا و جوارح بيروني خود از قبيل دست و پا چشم و سر را با عايق ضد ضربه بپوشانيد و اعضاي داخلي خود نظير امعا و احشا را نيز با يک مدل پروفيل سخت ضد سوراخ پذيري! بسته بندي کنيد تا خداي ناکرده در مقابل هجمات بيروني آسيب نبينند. بيمه بدنه فراموش نشود!
5. يکي از مقامات کشور: ترکمنستان در قطع گاز ايران بي صفايي کرد. بنابر اين گزارش آگاهان به ترکمنستان بي مرام گفتند: اي بي مروت! حالا ديگه گاز ماز قد (قطع) مي کني بي صفا؟ اي بخشکي اي شانس! بشکنه اين دست که نمک نداره. اند بي مرامي هستي تو صفر مراد نياز اوف! حيف اون نون و نمک که با هم خورديم و وقتي که توي کوچه باغا با هم به امور صفاانگيز مشغول بوديم. اي روزگار! هي! بچه اين قليون رو ببر و يه چايي ديشلمه قندپهلو بيار اعصابمون قاطيه از دست اين صفر بي صفا.
/ 2 نظر / 4 بازدید
دانشجویان آزادیخواه و برابری طلب دانشگاههای سراسر

از شما میخواهیم که هر جا که هستید، در مدرسه و دانشگاه، واحد های محلی دانشجویان، و یا دانش آموزان آزادیخواه و برابری طلب را تشکیل دهید و اعلام موجودیت کنید. اگر در اهداف ما شریک هستید، اگر خود را در جدال با به سیاهی و تباهی کشیدن محیط های آموزشی با ما در یک جبهه میدانید به این صف بپیوندید. با هر عقیده و مرامی که دارید خود را متعلق به دانشجویان و یا دانش آموزان آزادیخواه و برابری طلب اعلام کنید.این نام را بر خود بگذارید. همانطور که در مقابل تعرض برده داران همه بردگان شورشی اعلام کردند که ما اسپارتاکوس هستیم امروز در مقابل تعرض به آزادیخواهی همه آزادیخواهان باید اعلام کنیم که ما آزادیخواه و برابری طلب هستیم.