اينم جواب پست قبلی نوشته دوربرگردان سایت بازتاب

جنبش‌هاي ايدئولوژيكي مجاهديني
در هفته‌اي كه گذشت فيلمي ابتدا روي اينترنت قرار گرفت و سپس از چند شبكه اروپايي پخش شد كه نشان مي‌داد دو عضو پارلمان اروپا، يعني «پائولو كاساكا» نماينده سوسياليست پرتغالي و «آندره بري» نماينده چپي آلمان در مجلس رقص مجاهدين در اردوگاه اشرف شركت داشته‌اند. البته «كاساكا» بعدا در مورد اين ديدار گفت: «اين ديدار با هدف كمك به برنامه‌ريزي آينده عراق صورت گرفته است».
اندكي پس از اين رسوايي، نماينده جنبش‌هاي خلقي بي‌وطن جهان كه در «دوربرگردان» مستقر است، بيانيه‌اي به شرح زير صادر كرد:

به نام خدا و خلق خدا
در هفته‌اي كه گذشت، بار ديگر دست استعمار و استثمار از آستين يك وب‌سايت به در آمد و سرسپردگان ارتجاع سياه بر آن شدند تا با انتشار فيلم جنبشي دو تن از نمايندگان پارلمان اروپا با برادران و خواهران مجاهد در قرارگاه اشرف، بر دامان سپيد مجاهدان اسلام ناب بعثي لكه‌اي ديگر بپاشانند. اما زهي خيال باطل! هر كس نداند، همه مي‌د انند، برادران و خواهران مجاهد ما، كه دوشادوش قهرمان بزرگ اسلام و ايران، برادر صدام حسين، مجاهدت‌ها كردند و خون‌ها دادند، هرگز بر گرد كاري كه با «خودسازي انقلابي» و ايدئولوژي‌هاي خلقي ـ اسلامي ـ ماركسيستي ـ ماترياليستي ـ شيعي همخواني نداشته باشند، نمي‌چرخند. آن كساني كه به خيال باطل خود مثلا برمي‌دارند فيلم قر و قمبيل و جنبش باسن و لرزش پيراهن مجاهدين نستوه با نمايندگان آزادي‌خواه پارلمان اروپا را از رسانه هاي سرسپرده‌شان پخش مي‌كنند، آيا واقعا نمي‌دانند كه خواهران مجاهد ما حتي در اروپا هم به حجابشان شناخته مي‌شوند، چه رسد به سرزمين نزول رفيق صدام؟ در سايه پايمردي‌ها و پايزني‌هاي اين عزيزان، هم‌اكنون هر توريستي كه در ونيز يا پاريس بانوي روسري بر سري را مي‌بيند كه با يك كاسه به نزد آنها مي‌آيد، فورا مي‌فهمد كه با يك مجاهد طرف است كه بايد براي براندازي رژيم آخوندي چند دلاري سرفه كند و چنين است كه اسلام مجاهديني تبديل شده است به مايه رعب و وحشت توريست‌ها! آن‌وقت برمي‌دارند فيلم رقص منتشر مي‌كنند. گيريم كه اصلا بوده، اين‌كه شما مقصود سرودهاي انقلابي را نمي‌فهميد و آنها را با ترانه اشتباه مي‌گيريد و يا معناي رژه و نمايش ايدئولوژيك را درك نمي‌كنيد و فكر مي‌كنيد اينها رقص است، آيا اينها دليل مي‌شود كه اعمال داهيانه مجاهدين بزرگ را با ذهن‌هاي ابتدايي، ناپخته، غيرايدئولوژيك و رياضت‌ناكشيده خودتان مقايسه كنيد؟ آري. چگونه ممكن است شما دريابيد كه در آنجا كه مي‌خواند «دندون دندونم كن، با دندون دون دونم كن» دارد از قول يك مجاهد نستوه به زندانبان بي‌رحم مي‌گويد «حتي اگر بند بند اجزاي مرا به نيش بكشيد، و زير شكنجه قطعه قطعه‌ام كنيد، من دست از آرمان‌هاي خود برنمي‌دارم»؟ آيا توان فهم آن را داريد تا بدانيد وقتي مكبر و مؤذن بزرگ خلق، بانو مرضيه مي‌فرمايد: «امشب شب مهتاب است حبيبم را مي‌خوام، اگر حبيبم خوابه، طبيبم را مي‌خوام» در حقيقت دارد روابط افلاطوني برادر مسعود و خواهر مريم و نظريه ازدواج و انقلاب ايدئولوژيك را تشريح مي‌كند؟ آيا حتما بايد به شما هم اعلام كرد اسم سازماني برادر مسعود، «باباكرم» است تا آن گاه بفهميد چرا چند بار تمام سالن با شنيدن نام «باباكرم» از انفجار صداي «دوستت دارم» پر مي‌شد؟

 ... ننگ بر ارتجاع باد، ننگ بر رژيم آخوندي. پاينده باد اميد خلق جهان برادر مسعود و رئيس‌جمهور مريم

/ 0 نظر / 19 بازدید