لزوم ادخال چوب یا هر چیز دیگری در آستین یا هر جای دیگر تابناک

1-  این برنامه "اینجا لندن..." هم یحتمل بترکاند... اگر دیدید مال این میرزاس.
2-  " و ارغد عیشی " ... یعنی خدایا روزی‎ام را فراوان کن...
 3- صادق هدایت هم گوینده بی بی سی بوده.
 4- هفته نامه جام اصفهان شهادت مهندس حریرچیان را ندید اما شبکه سه دید. یاد نخوت و تبختری افتادم که روسای آن از خود ساطع می‎کنند و خدا را هم علی الحساب بنده‎اند.
۵- یوتیوب هم باز شده.
 ۶- سایت تابناک فی‎الواقع از روزنامه کلمه سبز هم خطرناک‎تر است. چوب، در اصل می‎بایست در آستین تابناک فرومی‎شد تا کلمه سبز. تمّت هذه الوجیزة.

/ 3 نظر / 2 بازدید
قلم سفید

سلام. با "سبزینه ها و شهدای شاکی!" در خدمتیم. در ضمن لینکتون نیز کردیم.

حق جو

درسال حماسه سیاسی ودرانتخابات ریاست جمهوری ، مابه کسی رای می دهیم که به مردم امید به زندگی ببخشد . چراکه بی تفاوتی دولتها باعث شده مسن ترها بخاطراینگه مبادا روزی برای امرارمعاش شرمنده فرزندان ویا دیگران شوندنسبت به آینده مضطرب ونگران باشند وجوانان نیز ازبیکاری به آینده بی علاقه ، افسرده ودچار روزمرگی وخمودگی شده باشند . ، پس اولا" برای سرپرستان خانوار حداقل بیمه بازنشستگی و بیمه خدمات درمانی سهم دولت درنظر گرفته وبه حساب تامین اجتماعی واریزنماید وسهم افراد اختیاری باشد . دوما" برای جوانان بیکارمقرری ماهیانه درنظر بگیرد . متاسفانه نمایندگان مجلس هم تاکنون هیچگونه اقدامی نکرده اند . به عبارتی مانند ملی شدن نفت وگازومنابع طبیعی، منابع انسانی یعنی آحادجامعه نیزملی اعلام بکند. زیرا آرامش حق ما ست. لطفا" جهت ادای دین به جامعه امروزی وآیندگان ،اطلاع رسانی کرده وبادیگران درمیان بگذارید.

حق جو

درسال حماسه سیاسی ودرانتخابات ریاست جمهوری ، مابه کسی رای می دهیم که به مردم امید به زندگی ببخشد . چراکه بی تفاوتی دولتها باعث شده مسن ترها بخاطراینگه مبادا روزی برای امرارمعاش شرمنده فرزندان ویا دیگران شوندنسبت به آینده مضطرب ونگران باشند وجوانان نیز ازبیکاری به آینده بی علاقه ، افسرده ودچار روزمرگی وخمودگی شده باشند . ، پس اولا" برای سرپرستان خانوار حداقل بیمه بازنشستگی و بیمه خدمات درمانی سهم دولت درنظر گرفته وبه حساب تامین اجتماعی واریزنماید وسهم افراد اختیاری باشد . دوما" برای جوانان بیکارمقرری ماهیانه درنظر بگیرد . متاسفانه نمایندگان مجلس هم تاکنون هیچگونه اقدامی نکرده اند . به عبارتی مانند ملی شدن نفت وگازومنابع طبیعی، منابع انسانی یعنی آحادجامعه نیزملی اعلام بکند. زیرا آرامش حق ما ست. لطفا" جهت ادای دین به جامعه امروزی وآیندگان ،اطلاع رسانی کرده وبادیگران درمیان بگذارید.