اندر تحريم صهاينه در فستيوال های معتبر (نقل از هفته نامه اصفهان زیبا)

    اولاً؛ فستيوال عالمی و معتبر افلام فوتوغرافی موسوم به « لوکارنو » که در بلاد امن سوييس اقامه می شود نام صهاينه که دست شان تا مرفقين به خون ابنای پالسطين و شامات آغشته است را از فهرست اسپنسرهای اين فستيوال حذف نموده باقيات الصالحاتی برای اقامه کنندگان اين فستيوال فراهم آمده است. راپورت رسيد برخی پرودوسرها و رژيسورهای سينمای ايران هم در استظهار از قيام شباب پاکباخته لبنان و محکوميت جرايم صهاينه به اقصا نقاط عالم چاپار فرستاده که تحريم کنيد اين قصابان ضد بشری را. از قرار معلوم، نامه ها اثر نموده يک دو جين جوابيه آمده که با شما هم رأی هستيم.

    دويماً؛ انتقال فستيوال عالمی افلام اطفال به بلاد همدان که بدون هماهنگی با دارالامارة اصفهان صورت گرفت در شرايطی بود که شمار وافری از اهداکنندگان صله به اين جشنواره به نيت عاصميت (/ پايتختی) اصفهان قصد داشتند کاروانی به استعداد چهل شتر از هدايای خود را ويژه اين پايتختی حواله کنند. فی الحال که قرار است فستيوال در همدان اقامه شود يحتمل هدايا از چهل شتر به يک و نيم رأس حمار تقليل خواهد يافت.

    سيماً؛ ابنيه ميراثی بلد جميله اصفهان، قرن هاست از تطاول يادگارنويسان که انگار تيغ بر روی محبان فرهنگ می کشند مصون نمانده هنوز اين امکان هست که صاحبان عقده های فروخورده و علافان آفتاب خورده با يک شيء نوک تراشيده يا حتی با نوک انمله سينه اين آثار را خراشيده عقده خود کم بزرگ بينی را تشفی بخشند. در بلاد يوروپ که به ظاهر لِوِل فرهنگیشان يک وجب از بلاد شرقی تفوق دارد هم آثار فرهنگی شان را جا به جا با شيشه محصور نموده اند. اين ميرزای حقير يک مرة در راه پله های عمارت وزين و مجلل و شاه نشين عالی قاپو بسکه به بشنه اين ديوار، خراش رؤيت نمود حالت ضعف عارض اش شد کف بر دهان اش آمد به حالت مصروعين بر زمين شد آب قند آوردند بحمدالله به خير گذشت.

    رابعاً؛ از بلاد کاشان تلغراف رسيد احدی از اتباع آن جا مبادرت به صناعت يک فقره مناره مسين به قاعده هفده ذراع و پانصد من تبريز نموده است. خداوند قوت شان دهد. ميرزا رجب علی راعی که قصد دارد اين مناره را با قلم قلمزنی خود نيز بيارايد توضيح نفرمود که محل کاربرد اين مناره کجاست. زياده عرضی نيست.

/ 2 نظر / 58 بازدید
رضا

با سلام و درود فراوان بر شما روز ميلاد امير المومنين و روز پدر را بشماتبريک ميگم و آرزوي تندرستي و سعادتمندي شما را دارم در پناه حق ...... سخن تو همچون ابديت بزرگ است زيرا آن را آغاز و انجامی نيست کلام تو همچون گنبد آسمان تنها به خود وابسته است و ميان نيمه ی غزل تو با مطلع و مقطعش فرق نميتوان گذاشت زيرا همه ی آن در حد جمال وکمال است. تو آن سزچشمه فياض شعر و نشاطی که از آن هر لحظه موجی از پس موج ديگر بيرون می تراود. دهان تو همواره برای بوسه زدن و طبعت برای نغمه سرودن و گلويت برای باده نوشيدن و دلت برای مهرورزيدن آماده است.

ميرزا قلی خان راپورتچی

بيش از حد ما را نواختيد. يادم باشد ده شتر زر و ده تا سيم پيش کش نمايم. زياده عرضی نيست.