نعم العاصمه(نقل از هفته نامه اصفهان زيبا)

1-   فی الحال که بلد شريفه اصفاهان، به زينت عاصميت فرهنگی عالم اسلام نائل گشته و رعايا از اين بابت پای می کوبند و دست می افشانند و جناب رييس بلديه اعلان فرموده اند که خزانه بلديه به جهت بزرگداشت اين سنه (/ به طور ميلادجناب عيسی2006) مؤونه ندارد و دست کم آن چه که وکلای رعايا در مجلس شورا از بابت اين عاصميت تصويب نموده اند حواله بفرماييد از وجنات امر برمی آيد که گوش شنوايي موجود نيست. حبذا بر اين احساس فرهنگ دوستی.

2-   در واپسين ايام سنه ماضی، جمعی از اعاظم اديان از اقصا نقاط عالم در بلد فخيمه صفاهان گرد هم محشور شدند تا درباره فراخ نمودن مباحثه بين الاديان و واکاوی اهانت به رسولان کرام - علی نبينا و آله و عليهم السلام- نطق فرموده و افکار مهمه خود را تبادل بنمايند. خداوند خيرشان دهد و تا جهان راست است کسی صورة توهين به مقدسات را هم در مخيله خود نقش نپردازد.

3-   مصلای معظم بلد فخيمه اصفاهان که قريب دو دهه از پی زنی آن می گذرد هم چنان امکان استقبال از مصلين را ندارد. عاصمه خواندن اين بلد برای عالم اسلامی با فقدان يک نمازخانه جمعه درخور جور نمی افتد. نمازگزاران بی نوا فصلی در ساحت ميدان امام سر بر سجده می سايند و فصلی سجاده کشان از فرط برودت يا حرارت زايد الوصف به اندرونی مسجد امام می خزند. نِعمُ العاصمة!!

4-   اين که عمل شريفی به نام « کتابخوانی » لازم می نمايد به شکل يوميه وارد حيات مردمان شود نکته ای است که آن چه حوزه فرهنگ از دست آن رنجور يا فرحناک است بدان مربوط می شود. پاسخ به اين سؤال که ما به طور شهريه (ماهانه) چند شتر زر و سيم خرج بطن و تفريح خود می نماييم و اين که چه مقدار از اين زر و سيم بابت ابتياع کتاب (و در پی آن، قرائت کتاب و نه خزينه کردن آن) داده شود غذای روح ما تأمين می شود پاسخی است به غايت سرنوشت ساز که سعادت و شقاوت فرهنگ آحاد مردمان بدان بستگی تام و تمام دارد.  زياده عرضی نيست.فروردين 85

/ 0 نظر / 53 بازدید