بوي پلوي سوخته به مشام مي رسد

    يكم: اليوم بوي ته گرفتگي غريبي در جريده پيچ و تاب مي خورد و مشام ها را مي نواخت؛ گفتيم شاممان سوخته؟ گفتند نه اين بوي ديگ پلوي سفارت فخيمه انگليز است كه در همين نزديكي است. علي الظاهر پلوي سوخته به دهان مدعوين زهر شده است بيچاره ها.
    دويم: محمود عبوس (عباس سابق) رئيس حكومت خودخوانده ساحل غربي در فالسطين كه اسناد مزدوري اش اخيراً از عمارت اش منكشف گرديد گفت در يك عمل ملي دولت برآمده از ملت فالسطين را خلع مي نمايد و عوض آن يك فرقه مؤيده صهاينه را برخواهد نشاند؛ حبذا بر اين اقدام ملي! العجب كل العجب بين جمادي و رجب اين كه اين حكومت خودخوانده در محل ساحل غربي كه ديري است تحت الحفظ صهاينه است تشكيل يافته و حماس مبارز بر همان غزه كه مستولي بود هنوز مستولي است و حكم مي راند؛ پس در مقام عمل چيزي تغيير نيافته؛ عباس ميرزا مي تواند به همان جا حكم براند؛ هنيئاً له.
    سيم: احدي از داوطلبين الكسيون ماضي براي انتخاب رئيس الدوله گفته است در آن زمان كه پروپاگاندا مي نموديم يك مشت آدم آورديم به مقر تبليغي كه برايمان تبليغ كنند اما روز الكسيون كه فرا رسيد كاشف به عمل آمد كه به ديگري غير از ما رأي داده، سر و دل به ديگري سپرده بودند؛ اي خشك بشود اين شانس و از گلويشان نازل نشود آن همه اطعمه و اشربه اي كه در ستاد ميل نمودند.
    چهارم: يك فقره فيلم از تلفزيون تماشا دادند كه در آن يك حاكم ايالاتي از ايالات نسبتاً متحده به طور رعايا سخن مي گفت و دم از مصائب آنها مي زد. بعد از تماشا دادن، يك دو نفر از مدعيان، چاي كلكته نوشيده و به طور انتلكتوئل ها ريش جنبانده گفتند: بوبوليسم است آقا بوبوليسم كه پدر توده را درآورده. لذا خواستند با سعي بليغ و از اين طريق، عمل گرايي بعض رؤسا را بوبوليسم بنامند. خوب اگر اين بوبوليسم است نعم البوبوليسم! چه خوب چيزي است اين بوبوليسم و ما نمي دانستيم. دست شان هم درد نكند. اصلاً ما نيت نموديم از فردا صبح علي الطلوع بوبوليست باشيم ان شاءالله خدا قبول كند.
    پنجم: اليوم اين راپورتچي مجلس ما- كه علي الدوام حرف مي زند؛ خدا هدايت اش بنمايد- مكرراً از گيس و گيس كشي و خين و خين ريزي در مجلس شورا حرف مي زد ما باور ننموديم. تا اين كه ميرزا حسين آقا رئيس جريده آمده مكثي فرموده صحبتي نمودند با اين راپورتچي ما. القصه فهميديم كه چشممان روشن همين يكي را كسر داشتيم كه آقايان وكلاء از مجالس كروي و تايواني بدآموزي كرده به جسم و جان يكديگر هجمه برند. هر چه مي گوئيم همه چيزي را تماشا ندهيد از اين تلفزيون به گوششان نمي رود.

/ 16 نظر / 28 بازدید
نمایش نظرات قبلی
شوخ

سلام پس فکر کرده ايد جماعت ورزشی چرا پا به عرصه ی سياست می گذارند تکواندو -کشتی-. . . خوب معلوم است برای همين قسم گيس و گيس کشی هاست ديگر نه؟

تقی دژاکام

من به اين احمدي نژاد راي ندادم ... آب و آتش با تاخير درباره سوم تير به روز شد :http://ab_o_atash.persianblog.ir/

نيما

البت فکر نمی کنم افکارمون به هم بخوره اما مرامی یک ربع تمام (نصفه شبی) به اون جمله ی {من ... هنوز فیلمو ندیدم} در کامنت دونی یکی از دوستان خندیدم. پیروز باشی.

آرگونات!

سلام رفيق!! نظرت درباره تبادل لينک چي می باشندنده؟ = خبرمان کنيد!

آرگونات!

ببين قبلا هم پيام دادم ! جوابمو ندادی!!!

هادي

سلام الساعه به يوم می گردی و به دور دوستان نمی گردی. گمانمان است که سکه های زرگرين به حضور تقديم آوريم تا شايد به رعايای اندرونی آن ترنت تفضلی نموده و بر سر ما قدم نهاده و سری به نهانخانه دل ما بزنيد. الحق و الانصاف زقنبود (تحصیلات: چهارم اکابر) گرفتيم بس که رفقای هم بحث حول بيع فضولی را ملقات نکرده و قوت لا يموت فرهنگ و ادب را به تنهايی تناول نموديم. باشد که سبب خيرخواهی خوانين گردد به مدد دعای خير شيخ انصاری

آمیز محمد سجاد الکاتبین

سلام میرزای عزیز حال و احوال به حق حول حالنا الهی خوب باشد . امان از پلو که حافظه تاریخ یادش نرفته است همین پلوی سفارت ٬ در ماجرای مشروطه چه بلایی بر سرمان آورد و راه این ملت را صد سال دور کرد . تصدق سرتان ٬ این نیز بگذرد ولی زوسیاهی اش به زمستان می ماند .

آدميزاد

السلام عليکم نسبت به آن فقره از فرمايشتان که در باره آن فيلم که چندی پيش از تلفيزيون مربوطه پخاشی شد قلم فرسوده بوديد خاطر نشان می شوم که از صدقه سر ترجمه اسم آن فيلم فوق الذکر فهميديدم که ازين پس در ايام مبارکه عشره فجريه (دهه فجر)می توانيم بگوييم :«مرگ بر دلير»يا اينکه بگوييم«ای دلير خائن آواره گردی خاک وطن را...» و قص علهذا .چون عزيزان محترم در اين فقره کلمه «king»که ظاهرا به معنی «شاه» می باشد را به صد البته بنابر مصالحی!!«دلير» ترجمه نمودند.الحمد لله که اين جعبه جادو روز به روز بر دانسته ها و علوممان می افزايد.سر بزنيد به کنج ما

تقی دژاکام

سلام آن بار برای دعوت آمديم و اين بار برای قرائت ! در جواب اين آدميزادی که مرقوم فرموده به نظرمان رسيد روسای تلفزيون ، ترسیدند اگر اسم سلطان بر روی فیلم باشد کسی به بوبولیسمش فکر نمی کند و نمی توانند حال امرای ملت را بگیرند . فتامل !