دموغراطي ميل بفرماييد

يكم: از قرار مسموع، عده اي از رفرميست هاي مملكت عزم جزم نموده اند سفره رعايا را با يك طعام غريبي مسمي به دموغراطي (دموكراسي سابق) تزيين نموده، شكم رعيتي كه دستشان به دهنشان نمي رسد را با اين خوراك نامانوس اشباع نمايند، ليكن از قرار معلوم، اين رقم دموغراطي تاكنون به هاضمه رعاياي مملكت نساخته، نفخ عجيبي عارض نموده عرق نعناع با خلوص بالا لازم است تا زايل گردد.
در احدي از اجتماعات اين فرقه كه بابت پروپا گاندا اقامه شده بود احدي از رفرميست هاي نورس كه چند صباحي است پشت لب سبز نموده، وعده اتيان دموغراطي بر سر سفره رعيت داده، معلوم نشد اكابر كجا بودند كه ايشان نطق مي فرمود.
ايضا راپورت رسيد عده اي از پيرپاتال هاي ملي بدون هماهنگي با شباب مذكور و در حالي كه از فرط معمري، اسنان مصنوعي خود را نصب نموده، عينك و سمعك و اودكلن استعمال كرده بودند از رعايا طلب نمودند كه در الكسيون پيش روي شوراهاي بلديه مشاركت ننموده تحريم نمايند. احل الله تحريمهم.
از جانب ديگر خبر آمد فهرستي كه به عنوان فهرست مُجمَع عليه رفرميست ها انتشار يافت سروصداي زيادي به راه انداخته معلوم شد چنان هم كه تبليغ نموده بودند «ائتلافي» نبوده، زير «باران» تحرير يافته، لذا خيس شده و فاقد اعتبار است.
دويم: همان رقم كه غيب گويي كرده بوديم در پي اخراج رامسفيلد آتش افروز از دولت اتازوني، بولتون سيبيل كه به طرزي غيرمشروع و با سوءاستفاده از تعطيل پارلمنت به اندرون سازمان امم متحده خزيده بود هم از قطار مهار گسيخته ها به خارج پرتاب گرديد تا عنقريب، زنجيره انزواي بوش صغير كامل گردد. سابقا كه مشاراليه مبتلا به جنون ادواري بود چه آتش ها كه نيفروخت، في الحال كه قرار است به جنون دايم دچار گردد لازم است قبل از هر رقم جنايت ديگري به دارالمجانين واشينغتن دي سي انتقال يابد.
سيم: «هوغو شاوز» قهرمان ملي مملكت ونيزوئلا براي مره سيم پوز كانديداهاي آمريكا مالي شده را زده، صدراعظم شد. ادام الله ملكه.
به رغم مؤامرات و دسايس ملون دولت اتازوني براي اسقاط شاوز از طريق كودتا و اعتصاب و غيرذلك، وي با فاصله طويلي از رقبا مقدم گرديد. في الحال كه در ممالك اكوادور و بوليوي هم وقايع متشابهي حادث شده و شاخ غول استعمار به طرز مهيبي منكسر گرديده، لازم مي نمايد مستعمران، دندان طمع به آن بلاد را هم قلع نموده به دوران تقاعد و آلزايمري كه در پي آن مي آيد بينديشند.

/ 1 نظر / 3 بازدید
مهدي ابراهيم زاده

اين ايميلتون همچنان مشکل دارهُ مجبورم اینجا بنویسم: خيلي ممنون بابت پاسخ به ایمیل آخر لطف كرديد البته اين مطلب را اين دوستمون آقاي شفاه كه در دانشگاه صنعتي با هم هم رشته‌اي بوديم- برق مي‌خوانديم - و او حالا فلسفه علم شريف مي‌خواند و شده مسئول صفحه انديشه ايران بيشتر بهم ايده داد براي نوشتنش دعا بفرماييد