عشوه هاي شترين (سياسي- درج شده در کيهان)

اولا، دوشيزه ورپريده سركار خانم رايس در ممالك عربي شرق اوسط، دور افتاده، عاجزانه در پي كسب ائتلاف ضد مملكت فخيمه ايران بود، ليكن اعراب هم ديگر حال اين رقم ماجراجويي هاي كابوي ها را نداشته فلذا مشاراليها، دست از پا درازتر، به قاعده افسردگان به بلاد خود رجعت نموده، في الحال مشغول استعمال دواجات سه حلقوي ضدافسردگي و تهيه پاسخ به ژوغناليست ها در باب فضاحت ارتباط با وزير خارجه بلاد كانادا مي باشد كه يك مرد اجنبي محسوب است كسرالله عنقها. از بلاد يوروپ نيز راپورت مي رسد، وي كه قصد كرده بود در مجلس اعاظم يوروپ، براي مناقشه ذره اي ايران حاضر نشود در لحظات واپسين خرابي طياره را بهانه نموده، با تاخير در جلسه اي حاضر شد كه به هيچ غايتي نرسيد.
دويماً؛ جاپوني هاي چشم بادامي، به قاعده روس ها مرعوب شرايط عالمي موهوم به وجود آمده عليه ايران شده، سهم خود را به اقل مراتب رسانيده، منبع عظيم نفطي آزادگان را از كف دادند بيچاره ها. چار صباح ديگر كه تهديدات شيطان اكبر نتيجه معكوس داد، مجبور خواهند شد رجعت نموده، ملتمسانه با نفط ايران معامله بنمايند. دعا بفرماييد چشم سر و چشم باطن شان، قدري وسعت يابد.
سيما، اگر راست باشد آن چه كه برخي جرايد حول ملاقات صهاينه و بعضي سلاطين عرب در بحبوحات حرب لبنان، تحرير نموده اند، لازم است فكري به حال اسلامي كه اين شيوخ، مدعي آن هستند بشود. از سويي احدي از جرايد شبه جزيره، خطر ايران را معادل صهاينه دانسته، ايضاحي نداده كه پس ملاقات مذكور چه بوده. اينها همه نشان از خوف بعضي شيوخ بي كفايت عرب از صورت بندي و قدرت اسلام ناب در منطقه اي دارد كه اميد شيطان اكبر در صورت بندي جديد آن، مبدل به ياس شده است.
رابعا؛ از داخله خبر مي رسد تحرك لازم براي اقامه الكسيون جهت گزينش خبرگان و شوراهاي بلديه ايجاد شده، ليكن برخي از محدودشدگان عرصه پلتيك، از قرار مسموع، براي حضور در اين انتخابات، شرط و شروط تعيين نموده اند. خداوند خيرشان دهد. از وجنات امر برمي آيد با عشوه هاي اين چنيني، قوم مذكور هم چنان، در عرصه پلتيك، پرده نشين بمانند.

/ 3 نظر / 45 بازدید
کلاشينکف

سلام! فقط خواستم بگم خسته نباشی ! اميدوارم به سرنوشت آقای چيز! چيز نشي! يعنی گرفتارنشی ! :)

نيما

سلام این طنز‌های کیهانی را کلا من می‌خونم زیاد خنده ام نمی‌گیره که به نظرم اصلش مال همون گفتمان تئولوژیک کیهانه(این کلمه را چند ماهه یاد گرفته‌ام) چه این ستون و چه ستون گفت و شنود. چون آدم وسط متن احساس می‌کنه نتیجه کار معلومه و مشخصه که نهایتا هر چی ضایع شدن و خیط شدنه ماله رایسه و بوش و اصلاح طلبان و صهیونیست‌ها و .... محل نمی‌ذارين استاد؟