قرة عین المحمود

    صاحب الکرامات الاحمدیه و العنایات الازلیه اوستاذ المحمود و مراد المحمود و قره عین المحمود و شیخ المحمود فی الروایه و الدرایه، سیده و مولیه میرزا اسپندیارخان مشاء السلطنه -خلد الله ملکه- نظر کرده محمود و نور دیدگانش بود و پیوسته حلقه اش به گوش بود تا مرد. غفر الله ذنوبهما و ک...ر الله امثالهما.

/ 5 نظر / 28 بازدید
رهگذر

خدا کند شیخ اجل شاکی نشود: ز چشم دوست فتادی به کامه ی دل دشمن احبتک هجروک کما تشائ عداتک

فقیر

سلام ای بابا این فتنه از فتنه ژارسالم بدتره...تو رو خدا گوشتون به دهن رهبرتون باشه...نقد جای خودش..از اولم نقد داشتیم اما نترکونیدش دیگه...اونم تو این شرایط...