سانتریفیوجات جدیدة

یکم-مملکت فخیمه ایران بقاعده سیصدفقره سانتریفیوج نسل دویم نصب کرده است. علی ما نقل در احدی از جلسات خبری از جورج بوش ثانی سوال کرده اند: ممالک اتازونی چه تدبیری می کند در قبال این سیصد تا؟ از قرار مسموع بوش تاملی کرده و گفته باشد؛ الساعه عرض می نماییم، ملاحظه بنمایید ما از زمان حرب ویتنام ممالک عالم را مامور نمودیم به خلو عالم از این سانتریفیوج ها...

راپورتچی مربوطه: عفو بفرمایید؛ لیکن در موقع حرب ویتنام که این سانتریفیوج ها از عدم به ایجاد نیامده بود.
بوش مذکور: پس کی حادث شد؟
راپورتچی مربوطه: قاعده آن است که ما مسالت کنیم از شما.
بوش مذکور: ملاحظه بنمایید؛ قرار نبود اخلال در نطق نموده، صیغ مشکله مطرح نمایید؛ عرض می نمودیم این سانتریفیوج ها که نوعی از اسلحه حربیه است و بقاعده صد ذرع قدرت خراب دارد...
راپورتچی مربوطه: عفو بفرمایید؛ لیکن سانتریفیوج، مربوط دارد به استغنای ذرات و تا ادوات حربی فاصله عمده دارد.
در این لحظات، بوش مذکور به قاعده قضای حاجت پیشگان شکم خود را گرفته گفت: شما عفو بفرمایید لاجرم می بایست جلسه را به جهت دقایقی ترک بنمایم. راپورت می رسد بوش چند ساعتی است که رجعت ننموده و راپورتچی ها به منازل خود بازگشته اند.
دویم-یک قانونی در انگلیز گذرانده اند تا اطفالی که وزنشان متجاوز از ده من تبریز نتوانند راکب الاغ بشوند. انجمن مسمی به «پناهگاه الاغان» در بریطانیا سعی بلیغ نموده تا این قانون بجهة ممانعت از فشار علیحده بر این چارپای زبان بسته تنفیذ شود. راپورت های مخدوش حاکیست کاخ ابیض علیه انجمن «پناهگاه الاغان» به محکمه لاهه اقامه شکوی نموده که این انجمن از نام دیگر این کاخ به نفع سایر الاغان استفاده کرده و لذا به جهت این تشابه اسمی تقاضای یک کرور دولار خسارت مادی و معنوی نموده است.
قانون مزبور ابتداء به ساکن در بلاد بلکبول (Black pool) بریطانیا که به شماره، 200 راس حمار دارد تنفیذ خواهد شد لیکن از واشنغتن و کاخ مذکور احصای دقیقی به دست نیامده.
سیم- یک نطقی جناب پوتین روسی از خود صادر نموده و رسانه جات متعدده نشر دادند اما برخی جراید آن را به «کذب آوریل» تعبیر نمودند. ایشان گفته باشد: بلاد روس به تعهداتی که به مملکت محروسه ایران اعطا کرده عمل می نماید. امید است جناب پوتین صحیح این روایت را هم اعلان نمایند.
چهارم- ایالات نسبتا متحده، ماموریت شرکه سکیوریتی و روسفید! «بلک واتر» را در مملکت عراق عرب تمدید نمود. گفت و شنود: از یک راس ذباب پرسیدند: شما جماعت مگسان از چه روی در فصل سرد آشکار نمی شوید؟ گفت: نه این که در فصل حرارت، خیلی لطیف ملاقات می کنید؟
پنجم- عده ای از رفرمیست های وطنی بعد از هزیمت در الکسیون ماضیه، مکررا به سمت یکدیگر چاپار ارسال می کنند که دور و بر خود را خلوت کنید تا در شلوغی بازار مغبون نشوید. خب این نکته نغز را میرزاحسین آقا رئیس جریده فخیمه کیهان سابقا به قاعده سیصد مرتبه متذکر شده بود لیکن آنچه در این بازار شلوغ مثال کبریت احمر می یافت نشود: «مستمع عاقل».

/ 2 نظر / 25 بازدید
م . ناجي

مطلبت خیلی جالب بود . استفاده کردم.[گل]