اندر يوميه شدن جريده فخيمه ما

    يکم؛ بعون الله الملک الحق المبين و به همت آميز اصغر آذربايجانی مهندس ازرق چشم رييس کاتبان جريده خبر رسيد تذکره يوميه شدن بابت جريده شريفه ما با سلام و صلوات، واسطه اداره هدايت و ارشاد عوام صادر شده عنقريب عيون رعايای شريف اصفاهان به جمال جريده يوميه اصفاهان روشن خواهد شد. مبارک است انشاء الله. از قاطبه رعيت شريف بلده دعوت به عمل می آيد از برج آذار- که اميد است قمر در عقرب نباشد- هر صبح علی الطلوع خروس خوان با خرج نمودن يک فقره پول سياه، صاحب نيم من جريده يوميه با مارک « اصفاهان زيبا » شوند از آن رو که دوصد کاتب و راپورتچی و عکاس باشی و ديواندار آهنگ نموده اند در جميع موضوعات بلدی و غيربلدی و محلاتی و حاشيه ای، آن چنان کاغذ دربياورند که رعيت، محتاج به ساير جرايد يوميه و اسبوعيه و شهريه و فصليه و قس عليهذا نباشند. خداوند قوت شان دهد. می ماند پول جوهر ما که در ازمنه سابقه دستخوش نوسانات و دست اندازهای کثيره ای بوده، اغلب با التماس و ندبه پرداخت می شده است.
    دويم؛ وه که چه می کنند اين شباب اديب و هنرمند و فنان و رژيسور و آکتور و غيرذلک اصفاهانی در عرصه های عالمی! و چه سربلند می نمايند آوازه اين بلاد هنرخيز را! خبر رسيد فيلم سينماتوغرافی « ماه جبين » عمل يد آسيد روح الله حجازی طاقانکی رژيسور از اصدقای گرمابه و گلستان اين ميرزا و از طلاب علوم دينيه، به فستيوالات مينسک واقع در بلاد بلاروس و بلغراد واقع در بلاد يوغسلاوی راه يافته، رعايای بلاد کفر در اين فيلم به رؤيت طفلی می نشينند که صاحب کرامات بوده با آب نهر چراغ فيطيله ای را روشن می نمايد. ايضاً راپورت می دهند آميزعليرضا رضاداد رييس فارابی، آقا شهاب اسفنديارالدوله از اصدقای سابق جامعه اسلامی صنعتی را از بلاد کفر فراخوانده تا افلامی را که به فستيوال فجر مي رسند را تماشا نموده ممتازها را سوا کرده به مسابقه ارسال بنمايند. خداوند قوت شان داده در بلاد کفر از شر شياطين انسی و جنی محفوظ شان بدارد.

/ 3 نظر / 3 بازدید
نيما

آقای اسفندياری جامعه‌ای هستند ولی صنعتی نبوده اند. تهران رشته‌های هنری خوانده‌اند.الآن هم که ظاهرا انگلستان ادامه تحصيل می‌دهند.

جواد حقيقی

سيد روح الله حجازی ديپلم ديپلم تجربی دارد نه تحصيلات حوزه

میرزا قلی خان راپورتچی

لابد شما بيشتر از من ميشناسيد ايشون رو.