نقش صاصی مانکن در انتخابات آتی

صاصی مانکن یک جوانک مزلف بوده که به طریقه اجنبی حرکات موزون از خود صادر می نماید و آنهمه ریش و پشم در صورت  دارد  که نمی توان او را تمییز داد. من ندانستم اطلاق صفت مانکن به وی طبق چه آیین نامه ای بوده است. وی در انتخابات قبلی از احدی از  نامزدان که بعداً به قاعده آرای باطله رأی آورد حمایت نمود. پیش بینی می شود جوانک نامبرده در انتخابات آتی ضمن اعتراض به حصر  مولای خود، از حضور اصلاح طلبانی چون: ممد خردادیان، ممد خاتمی، حسین تهی، سرکار علیه فائقه آتشین مسمی ب"گوگوش"، گروه   بلک کتز و سایر اهل حال در انتخابات حمایت کرده ضمن برپایی کنسرت زیرسطحی، در اشعار و تکان های خود سعی خواهد کرد از  شورش سبز سابق که در آن موقع تبدیل به زرد کمرنگ آفتابخورده خواهد شد حمایت ویژه ای به عمل آورده، بعد از اعلام نتایج، به  پاریس خواهد  گریخت و ضمن مصاحبه با بی بی سی از استبداد کودتاچیان و دستمزد ناچیزی که بی بی سی برای هر  مصاحبه می دهد  شکایت خواهد  کرد و با Voa عقد اخوت خواهد بست و بعد از ایجاد کپک و گذشت تاریخ مصرف به کارخانه تولیدکننده ارجاع داده خواهد  شد.

/ 3 نظر / 4 بازدید
مبتلا

سلام عذر تقصير جهت تاخير!!!! درگير طرح طليعه ي حكمت بودم به روزم و منتظر حضور شما!!!!

سید رضا صائبی نیا

سلام همشهری شایع شده بود برای اجرای عروسی در شهر ما این بچه ..... اورده اند و 25 میلیون گرفته اگه صحت داره خاک بر سر ما !!

یه بنده خدا

[قهقهه][تایید]