آثار حفر مترو در نایین باستان

الیوم قصد نموده ایم یک ژانر جدید از ژوغنالیسم خبری را ارائه نموده بلکه ژوغنالیست های نورسیده آن جریده فخیمه تعلیم ببینند. این رقم راپورت دادن را اخبار قصیره یا کوتاه یا مقطع یا هر چیز دیگری گویند.

   یکم: الکسیون شوراهای بلدیه به همت رعایای مملکت اقامه گردید و گروندگان به اصول، فاتح میدان شده دهان رفرمیست ها بعد از یک هفته هنوز مفتوح است. خبر رسید بیچاره ها دچار توهم « خود فاتح بینی » شده مکرراً در جراید به همدیگر شادباش می گویند.

   دویم: فی الحال بلاد اصفاهان مشحون از اجتماعات و هم اندیشی های انبوه در باب این بلده و سایر موضوعات بوده، نظمیه از برای حفاظت قنصول ها و علمای اجنبی شرکت کننده در این سیمپوزیوم ها قشون کم آورده کاروانسرای شاه عباس دویم کانه سازمان امم متحده شده بسکه مهمانان از اقصی نقاط عالم آنجا اسکان یافته اند.

   سیم: معاون رییس تشکیلات سیاحت و تفرج و هنرهای دستی و بناهای میراثی و غیر ذلک فرمودند: یک مشت از هنرهای اصفاهانی سابق که مع الاسف از تطاول روزگار در امان نبوده دچار نسیان شده اند در یک طرح فوری فوری فوری( سه فوریتی ) لازم است احیا گردند. این هنرها از قرار ذیل اند: نساجی سنتی ، معرق، سوخت چرم، صنعت جلد سنتی، صحافی، صنعت قفل، سفال، گلابتون، بافت زری، بافت عباء، کوفتن طلا و کوفتن فیروزه. حبذا به این دستان هنرمند اصفاهانی که کرور کرور صنایع مستظرفه از آن تراوش می نموده و ما خبر نداشتیم.  

   چهارم: بازار نقش جهان اصفاهان از پشت مطبخ گرفته تا راسته چارسوق مقصود و از آن جا گرفته تا چاه حاج میرزا و از آن جا گرفته تا سردر قیصریه و از آن جا گرفته تا بازار مسگرها اشباع شده است از میناهای جعلی و بی کیفیت که در ممالک هندوستان و چین و ماچین صنعت شده به ثمن بخس در این جا به فروش رسیده رعایای ساده دل مثل نقل و نبات می خرند و می برند و ملتفت نیستند که ارباب این هنر در اصفاهان در آستانه علافی و بیکاری هستند بسکه محصول دست شان فروش نمی رود. دعا می نماییم خداوند استعمار انجلیز را مجدداً بر آن ممالک مستولی گرداند.

   پنجم: راپورت دادند در بلده نایین یک فقره آسیاب آبی کهنه کشف شده لیکن عجب آن است که این آسیاب،هشتاد ذراع، تحت الارض منکشف گردیده، معلوم نشد آسیابان به چه رقم آن زیر اقدام به آسیای گندم ها می نموده. یحتمل اگر تحقیق بنماید منکشف می گردد که در ازمنه سابقه در آن جا بلدیه اصفاهان اقدام به حفر زمین بابت احداث مترو نموده لیکن به یک چارباغی برخورد نموده و با مخالفت میراث الدوله های آن زمان مواجه گردیده لذا بی خیال مترو شده و آسیاب احداث نموده.

   ششم: میرزا لطفعلی پورمحمدی شاعر 130 ساله تابع بلده نجف آباد به انضمام عیال و 267 اولاد سلسله مراتبی خود یک فقره کیک معظم در مطبخ مربوطه طبخ نموده هشتادمین سالگرد نکاح خود را به پایکوبی و دست افشانی پرداخت. مبارک است ان شاء الله. نبیره پنجاه ساله شاعر فوق در مصاحبت با راپورتچی جریده هدف از این اقدام را تعمیق پیوند نکاح میان این زوج عتیقه و رفع کدورت های احتمالی برای تداوم! حیات مشترک اعلان نمود. ادام الله حیاتهم.

/ 9 نظر / 23 بازدید
نيما

آقا ما خيلی ارادت داريم ولی اين چند وقت که فارغ التحصيل شديم به اينترنت درست و حسابی دسترسی نداريم درست عرض ارادت کنيم مجبوریم پول کافی نت بدیم

میرزا قلی خان راپورتچی

۱- ما هم همين رقم ارادت داریم. ۲- دروغ نگوييد زيرا واضح و مبرهن است که اگر ارادت داشتيد همين حالا درست عرض ارادت می کرديد.

آبچينوس

فرمايشاتي مي فرمايند جناب راپورتچي! تشبيه سخن مسجع سركار به كلام پريشان ما حكايت معامله در با دانه ي كندر است! تغابن از اين بالاتر؟ كه آن جوهر ثمين است و اين چسب و رزين! نفس خود مي شكنيد و خجلت ما افزون مي داريد. ما را همين بس كه عكاس باشي ممالك محروسه باشيم و مشغول به امورات فتوغرافيه. قياس مع الفارق نموديد! نيك نگاري هاي آن جناب كجا و كج نوشته هاي اين بنده كجا. عكاسخانه ي ما كجا و رپورتري شما كجا. تسجيع و اغلاق فقط شما را زيبنده است و برازنده. نه حتي يك تنابنده.

محمد سجاد

سلام ميرزا! ندانستم چرا اسمت در فخيمه رجانيوز نديدم! حکمن در يکی از اين نيوز ها خواهم ديد!.خوش می نويسی! فوندومنطاليضمت! فربه باد!.

آمیز محمد سجاد الکاتبین

سلام میرزا جان حال و احوال . در رفتن جان از بدن گویند هر نوعی سخن من خود به چشم خویشتن دیدم که جانم میرود ان شا الله خامه مبارک هرروز پر اثر تر باشد . امری باشد . حاج آقااااااااااااااااااااااا .

علی

اگر فونت مطالب را کمی بيشتر کنيد ماهم توفيق خواندن و احيانا ادراک مطالب شما را انشاالله پيدا می کنيم

ميرزا قلی خان راپورتچی

به چشم

کويری

سلام آميرزا اين راپورت را در هفته نامه اصفهان زیبا رويت نموده بودم لیکن در مخیله ی این حقیر شهبه ای پیش اومد مبنی بر اینکه منظور جناب از «ژوغنالیست های نورسیده آن جریده فخیمه » که قراره تعليم ببينند چيه؟! منتظر پاسختون هستم

هادی

سلام اولا: لينک ايميل شما احيانا فعال نيست ثانيا: تقاضا می کنم به وبلاگ ایده های ناب سر بزنید و بعد مطالعه لینک حجازی ايميل شخصی تان را برايم ارسال کنيد ممنون