در سلطنت تخم مرغ

1- جنبش وال استریت با مالاندن دانشجویان کف خیابان حل نمی شود. هیلاری خاتون کلینتون باید آرایش های خود را پاک کند و بدون محافظ به این خیابان بیاید و از دانشجویان بپرسد "شما را چه شده است؟ شغلتان را از کف  داده اید؟ کارتن خوابید؟ 99 درصدید؟ یک درصد از مردم که همان شکم سیران باشند حق شما را خورده اند؟ مالیات شما به حلقوم جنگ ریخته می شود؟ کاپیتالیزم پوستتان را کنده؟ مایکروسافت با این پولهایش چه می کند؟ به من  چه؟ من وزیر خارجه ام. از وزیر داخله بپرسید." آنگاه اگر سالم از وال استریت خارج شد برود به "بیل" یک حال اساسی بدهد لیکن بعید است سالم و بی هیچ تعرضی از این معرکه جان سالم به در برد.


2- بیت:
تخم مرغک، قصد شاهی میکند
کج دهانی سوی ماهی میکند
مرغ را در می نوردد چون خروس
در توهم وهم واهی میکند


3- آسید عزت الله خان ضرغامی مهندس سابق و رییس فعلی تلویزیون ضعف سیستم تابع خود را نشناختن قمر مصنوعی (ماهواره سابق) دانست و اذعان کرد که در مقابل او کم آورده است. پیشنهاد می شود با اضافه نمودن شبکه  های ذیل به شبکه های موجود، قدرت خود را به رخ اقمار مصنوعی بکشند: الف- شبکه گفت و گو. از آنجا که در شبکه های فعلی حرف کم زده می شود لازم است شبکه ای مختص این امر خطیر تاسیس شود. در این راستا نهایت  بهره برداری از مردان صورت گیرد. اصولاً نمایش مخدرات در تلویزیون کراهت و مفسده دارد. خیلی ممنون. ب- شبکه اصولگرایان. از آنجا که طیف اصولگرایی هیچ گاه فرصت نیافته اند در رسانه ملی عقاید خود را مطرح کنند و اقلیت  اصلاح طلب معتقد به نظام، همیشه در تلویزیون حضور داشته اند احداث این شبکه از اهم امور است. ج- شبکه مستند ترکیبی طبقه ج و د (سخنرانی). از آنجا که اکثر برنامه های تلویزیون را برنامه های نمایشی فاخر الف و ب و  مستندهای اعجاب انگیز تولید داخل تشکیل داده اند و فرصتی برای تولید و نمایش برنامه های ترکیبی گفت و گو محور و کارشناس محور فراچنگ نیامده، ایجاد این شبکه عقلاً ضروریست. اساساً مردم از حرف، استقبال زایدالوصفی  می کنند.

/ 1 نظر / 57 بازدید
بهناز

مورد دوم بسی باحال یبود