بزرگداشت زاون خان ارمنی و حسرت به دلی ما(ادب و هنر)

    اولاً؛ چاپار از بلاد حافظ شيرازی خبر آورد که در آن بلد از برای جناب زاون خان ارمنی مجلس تفخيم و بزرگداشتی اقامه گرديده هزار تن از رعيت فارس گردهم آمده از زحمات ايشان و ميرزا عزت الله انتظام الدولة تجليل به عمل آورده دو بزرگوار را سر دست نموده به قاعده هفت ذرع در آسمان پرتاب نمودند، زين پس رؤسای اداره ارشادات اصفاهان و سايرين بايد افسوس بخورند که اولين هايي نبوده اند که از جناب زاون تقدير کرده جايگاه او را قدر دانسته اند. جناب ايشان که در خارج حدود بلده اصفهان معروف تر است و رعيت ساير بلاد قدر او را نيکوتر می دانند و خود ايشان از اين امر شاکی است از هم بلدی های ارمنی است که يد طولايي در نقد و کريتيک و تحرير کتب سينماتوغراف دارد و ممحض در مقوله فن و هنر است.

    دويماً؛ در تدوام تحريم و بايکوت عالمی صهاينه، يک فقره رژيسور صهيونی را به فستيوال ادينبورغ در بلاد بريطانی راه ندادند و در همان سرحدات انجليز قاطر او را رمانده تا خود فالسطين اشغالی چار نعل رفته. ايضاً احدی از فرقه های مطربی انجليز که قصد داشته در اسراييل کنسرت بدهد از اين کار انصراف داده حاضر نشده به بلاد قصابان خود را آلوده سازد. حبذا بر طرب شان. صدر اعظم بلاد بريطانی مسما به « بيلر » که در عالم، به کلب بوش مشهور است لازم است از اين اعمال اتباع مملکت خود درس گرفته آدم شده به جعده انسانيت بازگردد. ان شاء الله.

  سيماً؛ فيلم سينماتوغرافی « طبل عظيم تحت پای يسار » در فستيوال های اجنبی مثل فستيوال مسکو از اقبال خوبی بهره مند شده ليکن مع الاسف در مملکت محروسه خودمان به اين فيلم حربی اعتنايي نشده نه در فستيوال ها نه از جانب رعايايي که برای مقولات عشقی سر و دست خورد می نمايند و زر و سيم اعلا می دهند. الان در بلاد طهران فيلم را نمايش داده اند و خدا نکند به بلاد اصفاهان برسد که يحتمل از فرط بی اقبالی مجبور شوند حلقات فيلم را بدهند به اطفال با آن لهو و لعب کنند.

   رابعاً؛ ستاره موسيقای عالم اسلام که جوانک مزلفی است به نام « سامی يوسف » و از قضا ايرانی الاصل می باشد در استظهار از قيام رعيت لبنان ضد صهاينه و نار افروزی شيطان اکبر در شرق اوسط ( / خاورميانه ) عرق ريزان دو صد کنسرت داده و حتی در بلاد اتازونی اين شياطين را به چالش کشانده تاريخ اسلام الی زماننا هذا به ياد ندارد که جوان مطربی در حمايت از اسلام برخاسته باشد. خداوند اين حنجره را محافظت نمايد. ايضاً ذاکره تاريخی ما به ياد ندارد فرقه ای از شباب که همگی مسلمان باشند دائماً کنسرت اسلامی داده و در آن از رسول اعظم و تعاليم اسلام و مصائبی که مسلمين بدان دچارند آواز سر داده باشند.

    خامساً؛ در يک مراسم مجلل در بلاد طهران احدی از اتباع اتازونی که کتاب شريف قصه « مسافرت به گرای درجه دو صد و هفتاد » احمد ميرزای دهقان را به انجليزی ديلماج نموده، اين کتاب را معادل کتاب اوديسه هومر و نوشتجات اريش ماريا مارك دانست و آن قدر در ثنای آن گفت که عرق از جبين ميرزا احمد آقا جريان پيدا نمود و مجبور شد از خدمه يک دو جين دستمال جهت رفع عرق ها مطالبه کند. خداوند خيرشان دهد. اصولاً ديلماج اين قصه به لسان کفار، خود موجب فخر و مباهات و تحسين است. اميد که قلم سحرآميز ايشان يوماً بعد يوم جادو کند.

/ 2 نظر / 52 بازدید
رضا

با سلام و درود فراوان بر شما دوست عزيز گرامي باستحضار ميرساند کلبه درويشي حقير با مطلبي در دفاع از مظلوميت .....حماسه مقاومت مظلوميت تا پيروزي .....بروز شده است خوشحال خواهم شد بازديدي داشته باشيد ...مثل هميشه منتظر حضور گرم و قدوم سبزشما براي همدردي با مردم لبنان هستم ....آرزوي تندرستي و سعادتمندي شما را دارم ....در پناه حق .......... باور نميکنم که در آن باغ پربهار .....چيزي به غير زاغ و بجز برگ زرد نيست .......... باور نميکنم که در آن دشت مرد خيز .....از بهر يک نبرد مرد نيست ....باور نميکنم که فرو مرده شعله ها ... نوري دگر به خانه دلهاي سرد نيست ..........

سيب خوشبو

سلام بر ميرزا قلی خان.سلطان به سلامت بادا. به وبلاگ دو راهی آمده بودندی و کامنت گذاشته بودندی.از آنجايی که نخواستمدی خط تلفن منزل را مشغول کردمدی در آفلاين مطلب حضرتعالی را خواهم خواند.يا هو