در تشعشعات وجودی محمود میرزا

    يکم- راپورت حاضر مربوط است به پنج گذشته از مهرماه جاری که برای احدی از سایت های خبری تحریر یافت؛ لیکن ظاهراً اصدقا زیاده عبادت نموده، خواب قیلوله فراشان گرفته این راپورت هنوز بر تارک آن سایت درخشش نمی کند لذا این جا می گذاریم که درخشش نماید؛ طاعات آقایان قبول باشد ان شاء الله.

    دويم- اين تشعشعات وجودی رجای امم، محمود ميرزای صدراعظم، اکناف عالم را فراگرفته متاع او در هر بازاری مشتری داشته هرکس از او سخن می گويد. حتی رفرميست های مملکت و منتقدان لايزال دولت هم وجدان خود را منکوب ننموده مبادرت به تحسين ايشان در ماجرای کالج کولومبيا نمودند؛ منجمله آن صاحب وقار و سکينه، مسافر لندن و پاريس و مدينه، آقاسيد عطاء الله - حفظه الله -  در وبلاغ شخصی تحرير فرمودند که آبروی اسلام ابتياع گرديد و سپس آن الواطی که رييس کالج کولومبيا شده را فصل مشبعی مذمت نمود. خداوند قوتش داده يک بار ديگر توفيق شرب لبن چارپايان نصيبش گرداند.

    سيم- از جانب ديگر راپورت رسيد مشتی وطن فروش، عقب وزير خارجه صهاينه که يک مخدره بيکاره است راه افتاده، در تظاهرات عليه مملکت فخيمه ايران مشارکت نمودند. اساساً حيف می نماید جماعت مذکور را با اسامی ايرانی خطاب نماييم؛ فی المثل اگر «اکبر عطری» را « مناخیم عفن » بنامند نیکوتر است.

    چهارم- رؤسای خائف و جبون امریکی از خوف آن که مبادا معرکه محمود میرزا دوباره برپا شود به یک طرفة العین قانونی گذراندند تا رؤسای ممالک مخالف، حق نداشته باشند از یک فرسخی کاروانسرای خود در نیویورک فراتر رفته ارکان ظلم را به مخاطره اندازند؛ بیچاره ها بدفرمی فک شان نازل شده است.

    پنجم-  طلاب کالج های علمی اعلانیه داده اند که در آیین استقبال از محمودمیرزا شرکت می کنند تا شجاعت، حب وطن، آرمانخواهی و عدلجویی پاس داشته شده زنده بماند؛ بارک الله فیهم. شایسته است رعایای شریف طهران و سایر بلاد از همین الان به سمت طیاره خانه مهرآباد حرکت کرده تا قافله شان به موقع برسد و از ملاقات محمود میرزا محروم نشوند. کمی آذوقه به همراه بیاورید که محتمل است بر اثر ازدحام رعیت، قوت یافت نشود. یراق اسبان و اشتران را هم تازه کنید تا خدای نکرده ابن السبیل نشوید.

    ششم- به جهت آن تاجر ایرانی که محض تجارت و معامله به کردستان عراق رفته بود و واسطه جنود امریکی موقوف شد حاکم کردستان خودمان اعلان نمود مادام که تاجر مذکور رها نشود مرز فی مابین مسدود خواهد بود. انسداد مرز ممالک محروسه ایران با اکراد عراق به طور یومیه هزارهزار دولار امریکی خسران برای اکراد دارد. فی الحال اکراد یک چشم اشک و دیگری خون، التماس می نمایند که سرحدات باز شود لیکن حرف حاکم کردستان یکی است. زیاده عرضی نیست.

/ 5 نظر / 2 بازدید
مهناز

شب قدر است و من قدری ندارم چه سازم توشه قبری ندارم مبادا لیلته القدرت سر آید ... گنه بر ناله ام افزونتر آید.. مبادا ماه تو پایان پذیرد ...ولی این بنده ات سامان نگیرد . التماس دعا ./

مريم

اول تهيات .. اگر به مضمون هم کاری نداشته باشيم..که داريم، اين زبان شما و به کار گرفتن های اشکال و شناسه ها و واژگان بعضا تاريخی شده ،هنرمندانه است..مخصوصا اين که ربط و ضبط و ويرايش خوبی دارد((ضبط اين جا فقط به خاطر قافيه بود و بس)) اگر معتقد باشيم که زبان به سوی ساده شدن گام بر می دارد تا مخاطبان بيشتری داشته باشد،نتيجه می گيريم که اين زبان پر آرایه شما برای مخاطبان خاص و پيام خاص است.پيامی که به دلايلی نمی تواند صريح باشد.(( خب داداش جان..بالاخره نفهميديم..تشعشعات احمدی نژاد سرطان زاست و يا نه؟:)))

س ی مقداد

واشنگتن پايتخت آمريكاست؛ شهري كه تئوري هايي چون دموكراسي براي غارت در آنجا شكل مي گيرد... و شهري كه بيش از 600 هزار نفر جمعيت آن 220 سال است كه در انتظارند تا حكومت آمريكا به آنها اجازه دهد كه «نماينده»اي در مجالس قانونگذاري كشور خود داشته باشند!