سلام

وقت که نمی کنم راپورت بنویسم تعدادی از بازخوردهای راپورت ها را بازتاب می دهم:

سایت اندیشه متعلق به مجاهدین خلق نوشته:

۱-

کزارش مافوق هنر دلقکی – سیاهبازی – سیاهکاری حوزوی زیر را حتماً با دقت بخوانید چونکه تولید از حوزه ی فرهنگی تواب سازی و اعتراف گیری وتحریف و شکنجه گری و سناریو  وپرونده سازی تؤام با تهدید کردن وفرهنگ ناب اسلامی  حاکم بر کیان پادگانی می باشد به سبک  ترکیب وتلفیق گفتمان مدل تحجرگرائی وخرافه پرستی پاسدار غلامک وگماشته احمدی نژاد  و تولیدی شعبه ی زندان اوینی کارگاه پاسدار سربازجو حسین شریعتمداری می باشد  که توسط  نوچه دست پرورده اش تنظیم وآماده است  که اگر این هنر را ادامه دهد تا بیش از این شکوفا و پرورد ه شود احتمااً نامزد بعدی پست وزیر سانسور و تفتیش عقاید خواهدشد . خلاصه این هنر که در راستای داغ کردن نمایش انتخاباتی می باشد که خودش  نوعی تبلیغات ویژه ی هنری بازجوئی  به روش چماق وهویج سلول زندان اوین می باشد  که در روزنامه ی پادگانی کیهانی  بصور بسیار هنزمندانه این ریپورت هنری مکتبی بازتاب یافته است که  در زمره  اجرا و  وظیفه اعمال تکلیفی  شرعی می باشد در مورد تقاضای عدم شرکت در نمایشنامه ی مضحک انتصاباتی خبرگان  و خیمه ی شب بازی انتخابات فرمایشی شوراها می باشد  که از سوی چند تن از ملی مذهبی ارائه  شده است که بقرار زیر است بخوانید تابشتر به نوع هنری جداگانه از نوع  طنز ستون گفت  شنود ویادداشت روز روزنامه ی کیهان است که  آشنا خواهید شوید. جالب است که  حتی تظاهرات 4 هزار نفره دانشجویان روز گذشته در دانشگاه تهران که پاره کردن  تصویر پاسدار غلامک و گماشته ی ولی فقیه احمدی نژاد  اره شد یا اینکه  معکوس در دست گرفته شده بود که به مفهوم  مخالفت وفروپاشی می باشد را 200 نفر اعلام شده است . در صورتیکه قبلاً همین روزنامه ی کیهان تظاهرات 200 هزار نفره در لبنا ن را 2 میلیون نفر اعلام کرده بود چون روی شیخ حسن نصرالله رهبرحزب الله لبنان سرمایه گذاری برای بحران سازی ر این کشور رده است باید که تبلیغ بزرگ نمائی وروغ کند.

دموغراطي ميل بفرماييد

يكم: از قرار مسموع، عده اي از رفرميست هاي مملكت عزم جزم نموده اند سفره رعايا را با يك طعام غريبي مسمي به دموغراطي (دموكراسي سابق) تزيين نموده، شكم رعيتي كه دستشان ......

۲-

گزارش کرده راپرت توتو نچی

از همه چیز گفته است و هچی

گزارش شده آسید محمد خا ن

که معروفست به سید خند ا ن

اکنون وی شده است هیچکاره

پس سوار شده است بر طیا ره

سفرکرده، رفته  به  اتا زونی

تا گفتمان تمدنی کند با فزونی

 

اما ویزا  نداده  به حداد عا دل

بااینکه واسطه گریست  قا بل

آسد محمد بوده  خوش شا نس

باهاش رسیده اند  به  با لا نس

دولت فخیمه،  صادر کرده تذکره

تادرمورد تمدن ادیان شود مذاکره

 

محمد البرادعی هم داده  گزارش

..........................................

یکی به نعل زده ،  یکی به میخ

آخوندهای هسته ای کرده سیخ

وی نامیده شده  معلوم الحا ل

......................................

برایش مهمست شکم واولا د

بی خیال شده ،  احمدی نژا د

چون ترسیده،  نشود ر ئیس

پس برای ملایان شده ا بلیس

هست مسلمان مسجد  ند یده

........................................

نقل شده  ،از مجهول المکا ن

کانال رابطه زده بابیت جماران

تاچگونه تبانی کنند همکارا ن

عملیات انتحاری  کنند یارا ن

 

گزارش شده است از را مین

چگونه آزاد شده وی از اوین

باایسنامصاحبه کرده جهانبگلو

گفته زندان اوین،   نیست لولو

چون کرده است ابراز  ندا مت

دراوین آخلاق آموخته باصداقت

خیال داشته،  کند انقلاب مخملین

در زندان شده است جزو نادمین

قبول کرده بوده همکار  خائنین

از این رو شده ، جزو  خاد مین

گفته از فلسفه،  رسیده به سیا

می گوید گول آن خورده بی ریا

چون بوده روشنفکر زیادیخواه

جهانی فکرمی کرده بطوردلخواه

 در اوین از وی شده رضایت

از ایشان نشده است  شکایت

چون تأئید کرده کرده  خیانت

کنون رهبر بهش کرده عنایت

 

فیض مهدوی درزندان رجائی شهر

کشته شده است با زور و هم  قهر

چون وی نبود زندانی سازش پذیر

نیت داشت  تا رژیم، برکشد برزیر

چون ندامت  نکرده بود و تو به

برای رهبر،  نخوانده بود  خطبه

همچون اکبر محمدی در زندا ن

اینهم کشته شد،به دست جلادان

 

رود ِ سرد

 

روزنامه ی کیهان  دوشنبه 13 شهریوماه سال 1385

 

در باب صدور تذكره فوري

 

اولاً؛ آسيد محمد خان، مشتهر به «سيد خندان» از اجله رفرميست هاي مملكت، سوار بر يك فقره طياره ممتاز به ينگه عالم سفر كرده تا در آن جا به ايراد خطابه حول مباحثه تمدن ها و اديان و غير ذلك به پردازد. از قرار مسموع، دولت اتازوني كه براي صدور تذكره از براي.....

شعر و نثر رو حال کردید...

/ 0 نظر / 3 بازدید