خدایا شکر

خدایا به خاطر تمام چیزهایی که دادی، ندادی، دادی پس گرفتی، ندادی بعدا دادی، ندادی بعدا می خوای بدی، دادی بعدا می خوای پس بگیری، داده بودی و پس گرفته بودی، اگه بدی پس می گیری، پس گرفتی دادی، پس گرفتی بعدا می خوای بدی، اگه می دادی پس می گرفتی، نداده بودی فکر می کردیم دادی و پس گرفتی، خلاصه خداجون سرتو درد نیارم به خاطر همه شکر!

/ 3 نظر / 74 بازدید
فقیر

سلام علیکم حضرت راپورتچی هی آمدیم هی شما معلوم نبود چه بر سر این خانه تان آمده بود که هی می پرید... سرتان را درد نیاوریم پست باحالی بود...

باران

عجب ذهن فعال و سیالی دارید نعمت قهقهه را مهمان لبهایمان کردید[خنده] خدا این ذهن خلاق را از شما پس نگیرد انشالله