تحقق ديموغراطی(نقل از کيهان)

    اولاً: روس ها فرموده اند بياييد در مملکت محروسه ما ذرات اتم را استغنا دهيد. سِر پوتين خان که آدمی است اهل رياضت و ليلاً و نهاراً به طور قهرمانان اولمپيک ورزش « جودو » استعمال می نمايد و از اين بابت فی اليوم، يک دو جين دست و پا می شکند در حين عرق ريزان، کاغذی  را امضا نموده و خود ملتفت نبوده که اين همان افاضه اعاظم يوروپ بوده و چيزی خارج آن ندارد. ما ندانستيم پس اين همه استظهار از مملکت ايران در مسأله « ذره ای » برای چه بود. از قرار مسموع، يحتمل تابع سياست « بام واحد و هوای متعدد » باشند.

    ثانياً: ميرزا ابراهيم خان که از بابت بنگاه بی بی سی راپورت می نويسد در ازای اظهار برائت از استشهاد شباب فالسطينی، يک فقره صله معظم از سلطنت فخيمه هولاند دريافت داشته که مادامی که در يوروپ رحل اقامت افکنده آن را بخورد خلاص نگردد. ايضاً اتباع مملکت ايران را از برای حمايت از نهضة اتباع فالسطين استهزا نموده، خداوند هدايتش فرمايد.

    ثالثاً: ميرزا احمد خان شيرويه، وکيل سابق اصفاهان، تقليل حق التعلّم مجامع علمی را سياسی و غير عام المنفعه دانسته ، خداوند خيرشان دهد. لابد منفعت عامه را در آن می دانند که ده شتر زر و ده شتر سيم از بابت هر دوره تعليمی در مجامع علمی اخذ شود. حبّذا به اين تدبير. ايشان سابقاً جامعه آزاد اسلامی را فُجعه ای برای اسلام دانسته، ليکن از قرار معلوم خوابی ديده، رأی مبارکشان رجعت نموده است.

    رابعاً: شنيده شد برخی رعايای رفرميست از بابت ميرزا اکبر خان منوّر الدوله که دوران حبس می گذراند، مجلس ذکری اقامه کرده در آن به جان هم افتاده، گناه هزيمت را بر گردن يکدگر حوالت نموده، آن چه در اين بين مغفول مانده ذکر ميرزا اکبرخان بي نوا بوده است. در خاتمه مجلس، از دعوا کردن سخت نادم گرديده به درگاه الهی مناجات نمودند. تقبّل الله منهم. ايضاً اعلان شد فاطمه خاتون حقيقة الدوله که از بابت مجاهدت، در بلاد يوروپ به سر می برد به طور شيرين خاتون، هوای منجی گری به سرش خطور نموده، استعداد خود را از برای انقاذ ملت ايران از طريق تحقق ديموغراطی منکشف ساخته است. سعيها مشکور.

    خامساً: از شارع جمهوری و ميدان انقلاب راپورت می رسد نوارهای مغناطيسی، بدون جواز و به وفور و علی حده در دسترس، معلوم نيست چرا رعايای نظميه، موزّعين اين اقلام را ملاقات نمی نمايند. عنوان يکی از اين ريل ها که به طور عشقولانه ای پر شده « به درک که رفتی » می باشد که همراه ريل « به مرامت عوضی » به ثمن بخس در معرض بيع قرار گرفته است. عرض ام زياد شد. عفو بفرماييد.11/10/84

/ 0 نظر / 51 بازدید