# پیام_رهبر_انقلاب_به_جوانان_اروپا_و_آمریکای_شمالی