/ 4 نظر / 190 بازدید
وحید

سلام دوستان سلسله برنامه های تولیدی شبکه نصر با رویکرد شناخت شخصیتها و علمای تاثیر گذار جهان اسلام قسمت اول : امام موسی صدر http://www.nasrtv.com/modules/video/singlefile.php?cid=13&lid=9437 زیرنویس فارسی بهمراه نریشن انگلیسی http://www.nasrtv.com/modules/video/singlefile.php?cid=13&lid=9451 عربی

وحید

سلام دوستان سلسله برنامه های تولیدی شبکه نصر با رویکرد شناخت شخصیتها و علمای تاثیر گذار جهان اسلام قسمت دوم: شهید سید حسن مدرس http://www.nasrtv.com/modules/video/singlefile.php?cid=13&lid=9458 زیرنویس فارسی بهمراه نریشن انگلیسی http://www.nasrtv.com/modules/video/singlefile.php?cid=13&lid=9463 عربی

وحید

سلام دوستان سلسله برنامه های تولیدی شبکه نصر با رویکرد شناخت شخصیتها و علمای تاثیر گذار جهان اسلام قسمت پنجم: شهید حسن احمد عبدالرحمن البنا http://www.nasrtv.com/modules/video/singlefile.php?cid=13&lid=9524 زیرنویس فارسی بهمراه نریشن انگلیسی http://www.nasrtv.com/modules/video/singlefile.php?cid=13&lid=9535 عربی

ساقی

ای کاش تکستشو مینوشتید